27-10-2021

Wisselende kwaliteit graskuilen vergt tijdig rantsoenoverleg

Het grasoogstseizoen loopt ten einde. De kuilplaten liggen vol. Echter de kwaliteit van de graskuilen varieert nogal. Waar moet je rekening mee houden bij een goed rantsoen? Een overzicht van wat wij aan kuilkwaliteit tegenkomen en welke consequenties de kwaliteit heeft voor de rantsoenen. 

Het juiste maaimoment bepalen viel het afgelopen seizoen niet mee. De eerste snede is op drie momenten geoogst: eind april, half mei en begin juni. Het verschil in maaimoment heeft zich het hele jaar doorgezet. Met name bij bedrijven waar de eerste snede laat werd geoogst, was het moeilijk de volgende sneden om de circa vier weken te maaien. Het weer - met plaatselijk veel regen en kou - maakte het lastig een regelmatig maaischema aan te houden. 

Variatie in voederwaarden
De kwaliteit van de graskuilen loopt daarom nogal uiteen; van 800 VEM tot 980 VEM en een enkele kuil heeft 1.000 VEM. Veel graskuilen hebben gemeen dat het eiwitgehalte tegenvalt en erg varieert: we zien kuilen met 10% maar ook met 20% eiwit. Veel graskuilen zitten gemiddeld rond de 15% à 16% ruw eiwit. 

Invloed op de penswerking
Het suikergehalte en het melkzuuraandeel in de graskuilen zijn belangrijk om in de gaten te houden.   Beide hebben namelijk veel invloed op de penswerking en vragen veel aandacht bij het juist inzetten van de kuil. Wat immers in een kuil zit, kan er niet worden uitgehaald. 
De graskuilen die kwalitatief tegenvallen zijn taai verteerbaar en hebben een lage verteringscoëfficiënt. De grove kuilen bevatten een hoog aandeel bestendig eiwit. Het onbestendige eiwit komt vaak te laag uit bij deze kuilen wat ten koste gaat van de verteerbaarheid. Daarom is het belangrijk voldoende eiwit aan te bieden.

Passend rantsoen samenstellen
Met de grote variatie aan maaimomenten is het op voorhand lastig in te schatten wat de kwaliteit van de kuilen is. Om goed tussen de rantsoenen te kunnen schakelen, is het belangrijk in beeld te hebben hoeveel gras met welke kwaliteit in voorraad is. Het inzetten van het juiste gras op het juiste moment vraagt veel aandacht. Want je wilt enerzijds de kuilen maximaal benutten en anderzijds de dierprestaties, voerwinst en bedrijfsresultaten zo veel mogelijk op niveau houden of verbeteren. Hoe is dat te realiseren? Bespreek met je adviseur wat de mogelijkheden zijn.
 

Klik hier om contact op te nemen met uw Vitalisator.

Overige actualiteiten