Vitalmonitor


De VitalMonitor is één van de tools die wij inzetten om de voortgang op uw bedrijf te monitoren.

Wat is de VitalMonitor?

Het efficiënt omzetten van voer naar melk bepaalt het rendement op uw bedrijf. Het is daarvoor essentieel dat het rantsoen optimaal afgestemd is op uw geiten. Met de Vitalmonitor krijgt u wekelijks inzicht in diverse saldo’s en indicatoren hoe efficiënt uw geiten melk produceren en tegen welk saldo.

De gegevens voor de VitalMonitor worden wekelijks verzameld. Aan de hand van de voer- en melkgegevens per pot worden duidelijke overzichten gegenereerd.

Verzamelen van gegevens

Uw laadschema voor het gemengd gevoerde rantsoen vormt de basis van de berekening. Aan de hand van geanalyseerde ruwvoeders en gevoerde krachtvoeders worden de voeropname en voerkosten berekend. Vervolgens vormen de melkproductie (per pot) en bijbehorende melkgehaltes de basis van het voersaldo en de voerefficiëntie.

De kracht van het systeem vormt juiste de wekelijkse herhaling van de berekening. Juist het verloop van resultaten per pot en per bedrijf zijn zeer belangrijke indicatoren van uw bedrijfsresultaat. Soms zijn de resultaten een bevestiging van de goede prestaties van uw dieren en is er de zoektocht naar een nog verdere verfijning en optimalisatie, maar ook geven de resultaten snel inzicht in tegenvallende resultaten.

Daarnaast is de monitor een super hulpmiddel rondom kwetsbare periodes (transitieperiodes, weerstress, rondom dekken) om voeropname en diergezondheid strak te volgen. Naast het volgen van uw resultaten en vergelijken van de dierprestaties in de verschillende potten op uw bedrijf en over de tijd, kunt u door de uniforme werkwijze bij alle deelnemers uw bedrijf uitstekend vergelijken binnen de branche.

Omzetten van resultaten monitor naar een betere bedrijfsvoering

Monitoring is slechts een hulpmiddel. De monitor moet als doel hebben de bedrijfsvoering verder te verbeteren en optimaliseren. Het systeem is hierop gebaseerd. Door periodiek met elkaar resultaten te evalueren kunt u in de toekomst betere beslissingen nemen en verbeteringen in de bedrijfsvoering doorvoeren.

Meer verdienen met de monitor

Besparing van de gevoerde hoeveelheid krachtvoer, inzet van bijproducten, optimaliseren saldo, betere controle op voeropname en daardoor betere diergezondheid. Diverse facetten die u als melkgeitenhouder uiteindelijk een beter bedrijfsresultaat genereren.

Zelf uitvoeren

Alle kengetallen die berekend worden, kunt u als melkgeitenhouder ook zelf berekenen. Het heeft echter de voorkeur om dit samen met onze adviseur te doen. De kracht van het systeem zit in een efficiënte vertaling van alle data naar een praktisch overzicht van resultaten en de juiste discussie aan de hand van de resultaten. Het team van Vitalvé kan u daarbij uitstekend van dienst zijn!

Wilt u ook een hoger bedrijfsresultaat?

Vitalvé kan u bij uitstek de juiste begeleiding en voeders leveren om uw bedrijf op een hoger niveau te laten acteren. Graag gaan wij hierover met u in gesprek!

Mail of bel ons voor een afspraak (+31 (0)485 37 12 25).