• Nieuws en actualiteiten

26-04-2024

Ondernemerstip 3: Omarm verandering

“Het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest intelligente. Het is degene die het meest ontvankelijk is voor verandering.” Een bekende uitspraak van Darwin die me altijd al heeft aangesproken. In de veehouderij zijn we tenslotte altijd aan het inspelen op veranderingen zoals het weer, marktomstandigheden en nieuwe technologieën. 

Verbonden met de natuur
In de veehouderij zijn we onlosmakelijk verbonden met de natuur. Naast dat het belangrijk is dat je vee gezond blijft, moet je ook denken aan een goede voederwinning. Dat dit niet vanzelfsprekend is, heeft de overvloedige regenval van de afgelopen periode onderstreept. Ga je het land op met het risico het kapot te rijden of blijf je wachten op beter weer? Zaken waar je als veehouder goed op moet anticiperen. 

Inspelen op innovaties 
Deze afhankelijkheid van de natuur benadrukt de noodzaak voor innovatie. Dit is dan ook niet enkel meer een keuze, maar een noodzaak voor je bestaansrecht in een sector die steeds meer uitdagingen kent door onvermijdelijke schaalvergroting en strenge regelgeving. Juist in deze tijd, waarin politieke onrust en milieuvoorschriften zoals het stikstofbeleid en dieraantallen onze werkzaamheden beïnvloeden, moeten we proactief inspelen op nieuwe technologieën en methodes. Dit vraagt om een open houding en het vermogen om vooruit te denken. 

Zo zijn we bij Vecunda vergaand met de plannen voor een biogasinstallatie bij het melkveebedrijf in Oploo. Op deze manier kunnen we de mest van onze koeien omzetten in groengas. Ook dagen de nieuwe mogelijkheden, vanuit Brussel en Den Haag om Renure als kunstmestvervanger in te zetten, ons uit om deze productietechniek toe te passen. Het blijft echter een uitdaging om dit allemaal rendabel en onderhoudsvriendelijk op te zetten. De benodigde technieken zijn beschikbaar, maar we kampen ook met storingen… Dit vormt wederom een mooie uitdaging die een volgende stap betekent in ‘het kringloop opereren’, waarin we als landbouwsector stap voor stap nieuwe mogelijkheden ontdekken en toepassen.

Van het omarmen van innovaties, zoals biogasinstallaties, tot het anticiperen op weersveranderingen en regelgeving - ons vak vereist een proactieve en open houding. We begrijpen dat deze weg complex en uitdagend kan zijn, en daarom staat ons team altijd klaar om jou te ondersteunen. 
 


Martien Rongen

Algemene bedrijfsvoering