Melkveehouderij

De toekomstige melkveehouderij
De melkveehouderij bevindt zich in onrustig vaarwater. De mondiale vraag naar zuivel neemt toe en dit geeft kansen voor de melkveehouderij. Binnen Nederland leveren met name politieke ontwikkelingen erg veel zorgen voor de melkveehouder en wordt ieder melkveebedrijf stevig beïnvloedt door de zichzelf opstapelende wet- en regelgeving.

Het is voor iedere melkveehouder een uitdaging binnen alle sterk veranderende omstandigheden voor zichzelf de juiste weg te vinden. Ondanks dat deze zoektocht op veel bedrijven veel tijd en energie vraagt, is het noodzakelijk toch de focus op optimale stalresultaten te behouden. Naast een goed management is het van belang om met elkaar iedere dag weer de juiste afweging te maken bij het samenstellen van de rantsoenen voor uw melkvee.

Vitalvé als uw partner
Een professionele leverancier, of beter omschreven ‘partner’, voor uw bedrijf ondersteund u hierin. De beste partner voor uw bedrijf, Vitalvé, gaat hierin veel verder. Continu elkaar scherp houden op het vlak van het samenstellen van uw rantsoen, transparantie in samenstelling van uw mengvoer, en het op die manier op een zorgvuldige wijze met elkaar de afweging maken op welke manier uw rantsoen zo optimaal mogelijk samengesteld moet worden.

U bent toch ook geïnteresseerd in deze werkwijze en bent ook op zoek naar de meest optimale invulling van de rantsoenen van uw bedrijf, zodoende dat ook u weet wat u voert? Neem dan snel contact met ons op!

Werkwijze

Samenwerken met Vitalvé betekent dat we met elkaar de verbintenis aangaan dat we het stalresultaat willen verbeteren, gaan verbeteren en blijven verbeteren. Die werkwijze is op een aantal pijlers gestoeld:

Bedrijfsadviseur? Vitalisator!

De Vitalisator: de katalysator van de vitaliteit in uw stal! De Vitalisator organiseert allereerst de basisvoorwaarden en gaat vervolgens met u op weg naar een nog vitalere veestapel.

Basisvoorwaarden voldoen?

Het vinden van de optimale balans tussen beschikbaar ruwvoer en bijproducten, aangevuld met het optimale krachtvoer. Het juiste rantsoen op de juiste plaats, op het juiste moment. Deze basisvoorwaarde is in onze ogen de basis van een vruchtbare samenwerking!

Vitalisator in zijn/haar kracht?

Zodra voldaan is aan de basisvoorwaarden, het optimaliseren van het rantsoen en de bijbehorende krachtvoeders, komt de Vitalisator in zijn kracht, dan begint het pas.

Het naar boven halen van de uitdagingen en doelstellingen van de betreffende ondernemer. En, misschien wel net zo interessant, welke uitdagingen de Vitalisator ziet voor de ondernemer. Op welke wijze kan de ondernemer in de bedrijfsvoering de grootste stappen zetten, met als doel telkens weer een nog hogere vitaliteit van zijn dieren en van zijn bedrijf.

De Vitalisator kan dit niet alleen…

En daar zit de kracht en tegelijk de uitdaging. Het is de Vitalisator alles aan gelegen eenieder in zijn of haar kracht te laten komen. Ondernemen doet niemand alleen, en juist daar zit voor de Vitalisator de uitdaging! Om eenieder het maximale bij te laten dragen aan de gestelde doelstellingen en geformuleerde uitdagingen.

Uitdaging?!

Het met elkaar op een hoger plan gaan acteren is een uitdagend spel. Wat mag je van elkaar verwachten, waar willen we met elkaar dingen nog beter doen, en wat mogen we daar van verwachten? Dit vraagt een basis van vertrouwen en respect voor elkaars inzicht, maar bovenal vraagt dit veel kennis en ervaring.

Vitalvé heeft een systeem ingericht waarmee deze ontwikkeling ondersteunt wordt. Door met enige regelmaat helder met elkaar te bespreken of de basisvoorwaarden voldoen. Daarnaast met elkaar bespreken of het lukt met elkaar de volgende stap te zetten.

Volledige committment

Bij ons staat het rendement van uw bedrijf voorop, niet dat van de voerproducent. Je mag er dan ook op rekenen dat wij ons volledig en exclusief aan jouw bedrijf verbinden. Kritisch, onafhankelijk en onvoorwaardelijk.

Meten = weten

Hoe meer je weet, hoe beter je kunt sturen. Nadat we KPI’s hebben gedefinieerd en doelen hebben gesteld, zetten wij maatwerk tools in om de voortgang op de voet te volgen. Een van die tools is de Vitalmonitor.