29-10-2021

'Voeropname en gezondheid bij álle geiten met sprongen vooruit'

Inweken van voer bij melkgeiten
“Begin dit jaar was ons streven de darmgezondheid van de geiten te verbeteren”, vertelt Marcel Hijne, bedrijfsleider van de Sassekamp in Rijkevoort. “Geiten zijn meesters in het lekkerste selecteren uit het voermengsel. Dit veroorzaakt bij een deel van de geiten darmgezondheidsproblemen. Tevens zorgt de concurrentie aan het voerhek voor grote verschillen in de daadwerkelijke voeropname tussen individuele geiten. Dit alles heeft gevolgen voor de melkproductie.”

Marcel: “Voor ons was het belangrijk om het voerrantsoen beter te mengen zodat selecteren moeilijker wordt. Hiermee zijn we aan de slag gegaan. We zijn gaan experimenteren met het inweken van het krachtvoer. Het voer moet uiteenvallen in water en zo aan het ruwvoer blijven plakken. Selecteren wordt daarmee onmogelijk voor de geiten. Daarnaast waren we nieuwsgierig of de grondstoffen door het inweken beter fermenteerbaar worden in de geit.”

De Sassekamp heeft vijfduizend melkgeiten en is het praktijkinnovatiebedrijf van Vitalvé. Hier worden nieuwe voerconcepten voor geiten ontwikkeld en getest. Het bedrijf gebruikt als krachtvoer een combinatie van mengvoeders en losse grondstoffen zoals raapschroot. Dit wordt gemengd met het ruwvoer. Het voerrantsoen wordt samengesteld en berekend door Vitalvé. 

Wat houdt het inweken van voer in?
Vitalvé noemt het inweken van voer: het Sassekamp Concept. Het houdt in dat de voergrondstoffen in volgorde zo’n 8 tot 12 uur worden ingeweekt met water in de voermengwagen. Zo ontstaat een plakkerige substantie. Na het inweken voegt Marcel het ruwvoer toe en mengt het zeker 10 minuten op de hoogste stand. Het krachtvoer moet goed plakken aan het ruwvoer. Direct na het mengen worden de geiten gevoerd. 

Wat zijn de resultaten tot nu toe? 
“Wat ik zie, is dat met het Sassekamp Concept de voeropname van de geiten meer gebalanceerd en uniform is. De geiten eten de hele dag constant door, ze selecteren niet en zijn meer verzadigd. Uiteindelijk is er meer rust in de stal. Het koppel is uniformer van gewicht en in productie dan voor het inweken van voer.”

Gemeten resultaten
De technische resultaten worden vastgelegd in de VitalMonitor. Daarnaast zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Het Sassekamp Concept levert de volgende resultaten op: 
•    Voerkosten per kg DS zijn gedaald. 
•    Krachtvoerkosten per kg melk zijn gedaald.
•    Doodsoorzaak door darmstoornissen diarree is met afgenomen.
•    De melkproductie is stabiel ondanks lage instroom van nieuwe dieren. 


Wat is er nodig voor het inweken van voer? 
Een voermengwagen en een goede inweekvolgorde. Bij het gebruik van droge (kracht)voeders is de lengte van de inweektijd van individuele grondstoffen en de hoeveelheid water bepalend voor de kwaliteit van het uiteindelijke voermengsel. 
Grondstoffen gedragen zich anders in de geit als het voer is ingeweekt. Vitalvé heeft de kennis in huis om het rantsoen goed in te richten voor de melkgeiten. Met de juiste grondstoffen, de juiste hoeveelheid water en de juiste inweektijd. 

Ook een meer uniforme voeropname en betere geitengezondheid? Neem contact op met Vitalvé.

Overige actualiteiten