• Nieuws en actualiteiten

26-03-2024

Inspelen op voerwinst bij Praktijkinnovatie bedrijf Schipperspeel

Bij Praktijkinnovatie bedrijf Vecunda, Schipperspeel streven we naar een juiste balans tussen ruwvoer, krachtvoer en bijproducten om onze koeien gezond te houden en tegelijkertijd financieel efficiënt te zijn. Om hier inzicht in te krijgen, berekenen we onze voerwinst met behulp van de VitalMonitor. Dit is het enige getal dat werkelijk inzicht geeft in wat er overblijft als je alle voerkosten van de melkopbrengsten aftrekt. Zou dit een reden zijn om harder te gaan voeren? 

Focus op voerwinst
Afgelopen maanden is er een grote verschuiving in voerwinst te zien. Dit wordt mede veroorzaakt door een stijgende melkprijs. Om verder te kijken dan de geijkte paden zijn we bij Praktijkinnovatie bedrijf Schipperspeel de keuze om bestendig vet bij te gaan voeren aan het heroverwegen. Deze toevoeging is relatief makkelijk in het rantsoen op te nemen. Anderhalf jaar geleden hebben we ook bestendig vet gevoerd. Echter onder invloed van een dalende melkprijs en de verhouding van uitbetaling in vet en eiwit zijn we er na enige tijd mee gestopt. 

Onder de huidige omstandigheden lijkt bestendig vet wel weer erg aantrekkelijk te worden. Bij de berekening van de voerwinst voor deze toevoeging, blijkt dat we al snel een extra 30 cent per koe per dag kunnen verdienen. Voor de Schipperspeel, een locatie met 1000 koeien, betekent dit een aanvullende opbrengst van 300 euro per dag. Jaarrond zou dit op een saldo van 100.000 euro uitkomen. Voor een bedrijf met 100 koeien zou dit een saldo van 10.000 euro extra zijn. Dit is een bedrag waar je veel mee kunt doen… 

Overwegingen
Het uitgangspunt bij deze berekening is natuurlijk wel dat de melkprijs op niveau blijft en het vet niet duurder wordt. Daarnaast dient je rantsoen aan bepaalde voorwaarden te voldoen om het gewenste resultaat te bereiken. Verder is het naast je rantsoen ook belangrijk om naar je verse koeien te kijken. Bestendig vet geeft veel energie. Maar het vraagt ook veel energie om het om te zetten naar melk. Als je verse koeien het al zwaar hebben, kunnen bepaalde soorten bestendig vet deze koeien nog verder de negatieve energiebalans in duwen. Hierbij wordt het monitoren van je verse koeien dus nog belangrijker. 

Om terug te komen op de vraag die we in het begin stelden: Ja. Zolang een investering van 50 cent één euro extra opbrengt is het makkelijk rekenen. Belangrijk is wel om te kijken of je koeien dit aan kunnen. Uiteindelijk moeten je dieren zowel op korte maar ook zeker op langere termijn gezond blijven. 
 


Sander Rühl

Vitalisator melkveehouderij