28-10-2020

Terugblik Vitalvé open dagen Ambt Delden

Veel geitenhouders bezochten de open dagen bij melkgeitenbedrijf Vecunda Rapperdsweg in Ambt Delden. Gastheer en bedrijfsleider Maurits Linde leidde de gasten rond. Vecunda Rapperdsweg is CL- en CAE-vrij. Dat betekende dat alle bezoekers overkleding droegen en in de huifkar werden rondgeleid.

Maurits liet zien hoe hij samen met één vaste werknemer de 3.500 geiten verzorgt. Hij heeft daarnaast hulp van buitenlandse medewerkers die o.a. de geiten drie keer per dag melken op de 120 stands carrousel. 
“De opfok van de lammeren doen we zelf, zodat we een gesloten bedrijfsvoering kunnen hanteren”, vertelt Maurits. “We kopen geen dieren aan, zodat ziekte insleep tot een minimum wordt beperkt. In de lammerenafdeling werken we volgens een protocol dat voor zowel de Nederlandse als de Poolse medewerkers helder is. Ook is het klimaatmanagement in de lammerenafdeling een goed doordacht systeem. De positie van de luchtinlaat en luchtuitlaat zijn bewust gekozen. We wegen alle dieren zodat we weten of ze klaar zijn om gespeend te worden. Bij een gewicht van 14 kilo gaan ze naar de lammerenstal toe. Daar blijven ze tot ze een gewicht van minimaal 35 kilo hebben, worden dan aangedekt en gaan naar de melkgeitenstal.” 
Het bedrijf heeft 10 potten met melkgeiten, met twee verschillende rantsoenen. Momenteel is de productie gemiddeld 3,5 kg melk per geit per dag.
 

Meer weten over de open dagen?

Overige actualiteiten