13-05-2022

Een gezonde pens: de basis voor gezond vee

Vitalvé richt zich op de melkvee- en melkgeitenhouderij. Twee verschillende diersoorten met een duidelijke overeenkomst: de pens. Het voeren van herkauwers is een uitdagende klus. Immers, voor een goede melkproductie moet de pens optimaal functioneren. Dag in dag uit! Hoe krijgt ú dat voor elkaar? En hoe stuurt ú op pensfermentatie? Onze deskundigen vertellen u er graag meer over. In dit artikel geven we vast een voorzet.

Een constant rantsoen
Bij Vitalvé zijn we ervan overtuigd dat een goedwerkende pens de basis is voor gezonde koeien en geiten. Zij zijn van mening dat een constant rantsoen en een constante voeropname absolute voorwaarden zijn. Zonder dat is het weinig zinvol om naar voedingswaarden te kijken. Pas als dat goed voor elkaar is, kunnen onze adviseurs met hun nutritionele kennis u verder helpen. 

Voor een constant rantsoen speelt de grondstoffenkeuze een belangrijke rol. In de ideale situatie benut uw vee de opgenomen grondstoffen superefficiënt en is de pens-pH constant. Er is dan een optimale balans tussen ruwvoer en bijproducten, aangevuld met het juiste krachtvoer. Maar hoe ideaal is de situatie op úw bedrijf eigenlijk? Bespreek het eens met een van onze adviseurs.

Op stal, daar gebeurt het!
Onze adviseurs berekenen de rantsoenen op hun laptop, maar uiteindelijk is het beeld in de stal, bij de dieren, allesbepalend. Onze adviseurs sparren veel met onze veehouders over de signalen die zij  bij de dieren zien. Vaak rollen hierbij termen over tafel als te snel, te traag, te weinig structuur, te weinig prik, verzurend, bestendig, onbestendig, krap in eiwit of te weinig suiker. Deze termen geven aan wat het effect is van het huidige rantsoen op de dieren. En wat er misschien beter kan. Aan de hand van die signalen, maar ook van de productieresultaten, past onze adviseur het mengsel aan, zodat de resultaten van morgen beter zijn dan die van vandaag. Met zo’n aanpassing streven we naar optimalisatie van met name de fermentatie van het rantsoen.

Rantsoenoptimalisatie
Bij het samenstellen van de rantsoenen kijken we vooral naar de parameters die invloed hebben op de pensfermentatie. Deze parameters bepalen voor een groot deel de keuze van de grondstoffen die samen het mengvoer vormen. Vooral de afbraaksnelheden van ruwvoer en grondstoffen vinden we interessant. Hoe beter we hierop kunnen sturen, hoe meer microbieel eiwit er in de pens gevormd kan worden. En dat eiwit heeft direct invloed op de melkproductie. Het aanpassen van een mengsel is veel meer dan enkel de cijfertjes aanpassen. Wij maken een aanpassing altijd op basis van de kennis van grondstoffen. 

Penssynchronisatie
Vitalvé kiest voor het Optiferm-model. Dit model is gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Met name de juiste inschatting van de afbraaksnelheden van ruwvoer is de laatste jaren sterk verbeterd. Voorspelbaarheid is belangrijk in de beoordeling van modellen. Bij het voeren van zowel geiten als koeien is de voorspelbaarheid van dit Optiferm-model groot. Hiermee boekt Vitalvé resultaat. Binnen Nederland, waar de toepassing van dergelijke modellen meer gemeengoed is, maar ook in het buitenland, waar deze benadering vaak nieuw is.
Wilt u meer weten over pensfermentatie en penssynchronisatie? Of wilt u eens sparren over rantsoenaanpassingen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Wilt u meer weten over pensfermentatie en penssynchronisatie? Of wilt u eens sparren over rantsoenaanpassingen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Overige actualiteiten