20-04-2023

Stagiair Tijs Hutting onderzoekt effecten NDF

Mijn naam is Tijs Hutting, woon in Bergharen en ben 24 jaar oud. Na het behalen van mijn mbo-opleiding veehouderij op het Helicon in Boxtel, heb ik besloten om verder te studeren aan de HAS in ’s-Hertogenbosch. Momenteel ben ik daar bezig met mijn derde jaar van de opleiding veehouderij. In dit jaar mag ik mij meer oriënteren op mijn vakgebied.

Mijn interesses liggen duidelijk bij de geitenhouderij. Ik werk nu ongeveer acht jaar op een geitenbedrijf waar ook mijn belangstelling voor geiten is ontstaan. Tijdens mijn opleiding op het Helicon heb ik dankzij diverse stages al veel ervaring mogen opdoen in de agrarische sector. Op de HAS mag ik nu een andere kant van de sector ervaren door stage te lopen bij bedrijven in de periferie van de veehouderij. Aan het begin van dit schooljaar heb ik een stage van 20 weken uitgevoerd bij Geiten KI Nederland (GKN), waar ik veel heb geleerd over de fokkerij.

NDF
Momenteel ben ik bezig met een stage van 10 weken bij Vitalvé. Hier doe ik kennis op over voeding bij geiten. Ik ben begonnen aan een onderzoek naar de NDF-verteerbaarheid bij geiten. Daarvoor ga ik kijken naar wat verschillende NDF-elementen doen met de voeropname, vertering, productie en het vetgehalte in de melk. 
Aan het begin van mijn stage heb ik veel informatie ingewonnen over het onderwerp NDF, hemicellulose, cellulose en lignine. Daarnaast heb ik verschillende rantsoenen onderzocht en verwerkt in Excel. Door allerlei rantsoenen te onderzoeken en ermee te rekenen, heb ik veel geleerd over diverse samenstellingen en eindwaardes van bepaalde voersoorten. 

Bedrijven bezocht
Om informatie te verzamelen over verschillende rantsoenen en de vertering bij geiten, heb ik 15 bedrijven mogen bezoeken. Bij de bedrijfsbezoeken heb ik gewerkt met de schudbox en de mestzeef. Door voer te zeven met de schudbox kon ik bij alle bedrijven de verhouding in deeltjesgrootte van het rantsoen waarnemen. Daarnaast heb ik met de mestzeef de vertering gecontroleerd door te kijken naar het aandeel grove en fijne delen in de mest. Deze 15 bedrijven heb ik tweemaal bezocht. Zo kon ik ook onderzoeken of er verschillen waren in de resultaten per bezoek. 
Uiteindelijk heb ik de data over de rantsoenen, bedrijfsresultaten en de bedrijfsbezoeken verzameld en verwerkt in één groot bestand. In dit bestand ben ik daarna opzoek gegaan naar een verband tussen het NDF-gehalte en de vertering bij geiten.

Fijne stage
Bij Vitalvé heb ik een fijne stageperiode mogen ervaren. Dankzij een goede samenwerking en een prettige werksfeer was het voor mij makkelijk om hulp te vragen. En die kreeg ik ook wanneer dat nodig was. Ook word je erg aangemoedigd om zelf over problemen na te denken en op zoek te gaan naar oplossingen. Dat is iets waar je in de toekomst je voordeel mee kunt doen. 

 

Overige actualiteiten