05-07-2022

Leerzame stage bij Vitalvé

Mijn naam is Marieke Feddema, ik ben 20 jaar en woon in Borger (Drenthe). Aan de NHL Stenden Hogeschool in Emmen studeer ik Finance & Control. Ik ben opgegroeid op een gemengd agrarisch bedrijf met legkippen en akkerbouw. Sinds 2020 melken we daarnaast ook geiten. Naast mijn studie ben ik vaak in de geitenstal te vinden. Daarom wilde ik graag mijn stage binnen de geitensector doen. Vitalvé bood mij die mogelijkheid.

De afgelopen 20 weken ben ik bezig geweest met procesoptimalisatie. Binnen Vitalvé heb ik het proces van de VitalMonitor geoptimaliseerd. Hiervoor is een app ontwikkeld waarmee de veehouder eenvoudig de resultaten van zijn bedrijf kan monitoren. Daarnaast heb ik een analyse gemaakt van de jaarrekening van Vitalvé en daarvoor relevante wet- & regelgeving bestudeerd. Dat was een opdracht vanuit school. Heel bijzonder dat Vitalvé mij zo achter de financiële schermen heeft laten kijken.

Ook heb ik tijdens mijn stage meegekeken met het mestzeven. Dit is een nieuw project binnen de geitenhouderij waar Vitalvé zich in verdiept. Heel interessant!

Ik kijk terug op een erg leuke en leerzame stage. Wat mijn stage zo leuk maakte is dat ik binnen Vitalvé de verplichte opdrachten voor school kon afronden en daarnaast werkzaam kon zijn in de geitensector. Bovendien kreeg ik de mogelijkheid om mee te kijken met het werk van een voeradviseur en heb ik verschillende bedrijven mogen bezoeken. Hierbij heb ik goede begeleiding gehad. Ik mocht zelfstandig dingen uitzoeken, maar ook stond mijn begeleider altijd klaar om vragen te beantwoorden. 

Wil je ook net zoals Marieke stage lopen bij Vitalvé? Neem contact met ons op.

Overige actualiteiten