20-10-2021

Van groeien naar aandekken tot drachtig lam

In het voorgaande artikel over de geitenopfok gingen wij in op de gehele melkperiode en het spenen van de lammeren. We vervolgen de reeks met het belang van een uniform koppel en de doorgroei naar het aandek- of inseminatiemoment. 

Krachtvoer is het meest efficiënte middel om een lam te laten groeien. Tijdens de opfok tot zes maanden leeftijd eet een lam onbeperkte brok, aangevuld met gehakseld stro. Deze combinatie zorgt voor maximale groei waarbij het lam hoogte, lengte én inhoud krijgt. Eiwit en zetmeel spelen hierbij een cruciale rol. Het zetmeel zorgt voor optimale pensontwikkeling en energie. Het eiwit zorgt voor de aanmaak van spieren en botten. Zorg daarom dat eiwit en zetmeel voldoende en in de juiste verhoudingen in de brok gemengd worden. 

Geen vervetting
Ons advies is om na zes maanden over te schakelen op een melkgeitenrantsoen. Een TMR-rantsoen is mogelijk of balen gras met brok eroverheen. Essentieel in deze fase is een gecontroleerde groei van de lammeren. Ze mogen niet vervetten. Maar zorg wel voor de juiste verhouding vitaminen en mineralen in het voer.

Uitdagingen van een groot koppel
Lammeren worden in de fase vanaf zes maanden vaak in grote koppels van meer dan honderd per hok gehouden. Dit levert voor u als veehouder extra uitdagingen op. Overzicht behouden op een groter koppel dieren is lastiger. Ook hebben lammeren in grote groepen te maken met rangordeverschillen. De minst ontwikkelde lammeren uit het koppel krijgen het hierdoor steeds lastiger om de groei in te halen. 
Om de voeropname van de opfoklammeren optimaal te kunnen sturen, mag er geen overbezetting aan het voerhek zijn. Elk lam een eigen plek aan het voerhek is ideaal. Bij het beperkt voeren is dit een absolute must!

Monitoring & steekproeven
Het is belangrijk de tijd te nemen lammeren in deze fase te observeren. Niet alleen het voermoment levert veel inzicht op. Ga ook eens na wat u ziet bij de lammeren in een rustsituatie. Pas dan valt echt goed op dat sommige lammeren  niet helemaal lekker in hun vel zitten.
Om het juiste dekmoment of inseminatiemoment voor een koppel lammeren te bepalen, adviseren wij om vanaf vijf maanden leeftijd elke 14 dagen 10% van de lammeren steekproefsgewijs te wegen. Hierbij krijgt u een indicatie van het gemiddelde gewicht van de koppel, kan er uitgesorteerd worden en kan er nog tijdig bijgestuurd worden om op zeven maanden te kunnen aandekken. 
Tip: verplaats regelmatig de beste 5% naar een hok verder en de slechtste 5% een hok terug om homogene koppels te houden. 

Dracht tot transitie
Met een lichaamsgewicht van 35 à 40 kg kan een lam aangedekt of geïnsemineerd worden, waarna een lam met ongeveer één jaar leeftijd kan aflammeren. Zodra uit de scan blijkt dat een lam drachtig is, mag er niet meer verschraald worden in de voeding. Een goede balans in nutriënten is van uiterst belang voor de voorbereiding op de transitiefase en de ontwikkeling van het lam in de baarmoeder. Een verschraling in het voer van het drachtige lam betekent ook verschraling voor het lam in de baarmoeder. 
Ook in de drachtperiode is het belangrijk om de achterblijvers optimaal te ondersteunen. Het beschikbaar maken van een eigen voederplek en het regelmatig sorteren, blijven belangrijke actiepunten. 
In deze fase van de dracht wordt het lam klaargestoomd voor haar eerste lactatie. Dit houdt in dat minimaal zes weken voor het einde van de dracht de klauwen zijn bekapt, de geiten op de juiste plek in de stal staan (waar ze aflammeren en de lactatie opstarten) én dat alle vaccinaties en de boosters zijn gegeven.
Tijdens de transitieperiode willen we geen veranderingen en stressvolle situaties meer. Hoe bereikt u dat? Daar leest u meer over in het volgende artikel van deze reeks.

Tot slot: wat van belang is tijdens de opfok- en drachtperiode
•    Tot zes maanden: voeren voor maximale groei
•    Na zes maanden: voeren voor gecontroleerde groei
•    Elk lam een plek aan het voerhek
•    Wekelijks wegen voor juiste dekmoment
•    Tijdens dracht: aandacht voor goede balans in nutriënten

Van geboorte tot melkgift
Dit artikel is onderdeel van een reeks over de geboorte van het lam tot de eerste melkgift. In het volgende artikel gaan we in op de transitieperiode en de eerste lactatie. 
Artikelreeks met de volgende onderwerpen:
1. Eerste levensdag
2. Aanleerperiode
3. Melkperiode
4. Spenen
5. Groei tot aandekken/inseminatie
6. Drachtperiode

7. Verse eerstejaars geiten
 

Wilt u de opfok van uw geiten een boost geven? Neem dan contact op met onze Vitalisators geitenhouderij.

Overige actualiteiten