16-05-2022

Vitalvé denkt met Willem en Liza mee over verduurzaming

Willem Verkuijlen (45) en Liza Simons (34) runnen hun melkveebedrijf met 180 melkkoeien in De Mortel. Dat doen zij samen met een jong team medewerkers. Begin 2021 is hier een nieuwe serrestal in gebruik genomen. Ook is het bedrijf door de provincie Noord-Brabant aangewezen als inspiratiebedrijf natuurinclusieve landbouw. Belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering zijn weidegang, natuurinclusieve landbouw en afzet in de korte keten.

De nieuwe serrestal
Op het melkveebedrijf is sinds begin 2021 een prachtige serrestal in gebruik met veel lucht en licht voor de koeien. In september 2018 is door kortsluiting de oude melkveestal afgebrand, net als het woonhuis. Alles moest vervangen worden. “Een nieuwe stal zat helemaal niet in de planning, maar we hadden geen keus”, legt Liza uit. “Toen is dit plan ontstaan.” Samen met Nard van den Berg van Vitalvé is er flink gebrainstormd over een nieuw te bouwen stal. 

Willem en Liza zijn klanten van het eerste uur van Vitalvé en vanaf de start is Nard hun adviseur. Zij maakten indertijd de overstap naar Vitalvé omdat de melkkwaliteit achteruitliep. De adviezen van Nard brachten snel verbetering in de resultaten. 

Tijdens de zoektocht naar mogelijkheden voor de nieuwe stal, versterkte de band met Nard en groeide het vertrouwen. Samen hebben zij intensief nagedacht over de looplijnen en de vormgeving van de stal. Willem: “Door de hulp die Nard gaf, hebben we veel vertrouwen gekregen. Nard heeft laten zien dat hij verder kijkt dan alleen naar voer.” 

De nieuwe stal is sinds februari 2021 in gebruik en hij bevalt erg goed. De koeien zijn rustig en op hun gemak. Op het bedrijf wordt de mest gescheiden. Er zijn hierbij nog wel een paar uitdagingen, maar de start is zeker goed. “We hebben gekozen voor de serrestal, omdat we denken dat we hiermee de beste diergezondheid kunnen krijgen”, verklaart Willem. “De stal staat voor veel licht en lucht voor de koeien”, vult Liza aan. “Hiermee sluit die mooi aan op ons concept, dat zich richt op openheid en verbinding. De stal is altijd open dus mensen kunnen er eenvoudig een kijkje komen nemen.”

Natuurinclusief
Sinds begin 2021 is het bedrijf van Willem en Liza natuurinclusief. Natuurinclusief boeren is een manier van boeren waarbij gewerkt wordt binnen de grenzen van de natuur. Waardoor de biodiversiteit, ofwel de rijkdom aan planten en dieren, toeneemt. Op een wijze waarop de boer ook financieel goed kan rondkomen. “We hebben bijvoorbeeld een haag aangeplant en kruidenrijk grasland ingezaaid ter versterking van de biodiversiteit op de landbouwgrond”, verduidelijkt Liza. Verder speelt het bemesten met vaste mest hierin een grote rol. Doordat de mest in de stal gelijk wordt gescheiden van de urine, is er op stal minder uitstoot van methaangas en ammoniak. Dat ze de mest over het land uitrijden in plaats van deze te injecteren, is bovendien beter voor het bodemleven. Ook zijn Willem en Liza bezig met de teelt van lupine, om zo te zorgen voor eigen eiwitvoorziening voor de koeien. 

Samen met Vitalvé werken aan een bestendig bedrijf
Ook op het gebied van voerefficiëntie denkt Vitalvé mee met het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Willem en Liza vinden flexibiliteit in deze samenwerking belangrijk: “Komende periode dagen wij Vitalvé uit om adviezen te geven hoe wij meer eiwit van eigen land kunnen krijgen. Daarnaast gaan we samen de CO2-footprint van ons voer inzichtelijk maken. Wanneer we weten waar we staan met de CO2-footprint, kunnen we werken aan vermindering van deze uitstoot. Zo werken we aan een bestendig bedrijf, voor nu en voor de toekomst”, besluiten Willem en Liza tevreden.

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni open melkveebedrijf Op Den Hoek haar deuren voor het grote publiek. 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Overige actualiteiten