23-07-2021

Uitdagende eerste grassnede in 2021

In april, mei en juni is de eerste snede gras geoogst en de variatie in kwaliteit is groot. Van suikerrijke april-kuilen die zich lastig laten conserveren tot structuurrijke juni-kuilen met relatief weinig energie en weinig eiwit. Nu deze kuilen laten analyseren is straks essentieel bij het verstrekken van dit voer.

De regel luidt: een eerste snede gras kan kwalitatief nooit tegenvallen. Dit jaar lijkt echter een uitzondering op die regel. Het koude voorjaar met veel regen zorgde voor een instabiele grasgroei en voor grote variaties in maaitijdstip. De kou leidde tot gras met weinig eiwit en veel suikers. Op enkele plaatsen, met name waar de eerste snede gras pas eind mei, begin juni werd geoogst, valt de kwaliteit niet mee. Deze graskuilen bevatten over het algemeen veel ruwe celstof en relatief weinig energie en eiwit. Graskuilen van eind april bevatten veel suiker en hebben veel moeite met conserveren.  

Boterzuur in nattere kuilen
Dit jaar is het droge stof gehalte van grote invloed op de kwaliteit. Kuilen die vroeg in het seizoen zijn gemaaid, zijn over het algemeen droger en beter van kwaliteit. Dat komt ten goede aan de verteerbaarheid voor koe en geit. 
Nattere kuilen bevatten wat minder energie en zijn wat rijker aan ammoniak. Dat laatste kan weer leiden tot meer ureum in de melk. Ook bestaat de kans dat nattere kuilen meer boterzuur laten zien in de analyses. In de praktijk vallen dergelijke kuilen nauwelijks op: ze ruiken fris dankzij de hoge concentratie melkzuur. Maar koeien en geiten ruiken het boterzuur wel degelijk en dat zet de voeropname behoorlijk onder druk. Boterzuur kan zó sterk aanwezig zijn dat dit gevolgen heeft voor de kwaliteit van de melk en dat kan weer leiden tot waarschuwingen van de zuivelonderneming. 

Kwaliteit inschatten
Door het koude en natte voorjaar zijn kuilen heel wisselend van kwaliteit. Op het oog is die kwaliteit lastig in te schatten. Om problemen te voorkomen is het belangrijk bij aanvang voeren een kuilanalyse te hebben. Zo’n analyse is essentieel om goed te kunnen anticiperen op de kwaliteit van de kuil en eventuele aanpassingen te doen in het rantsoen.

Wilt u meer informatie over de waarde van een kuilanalyse en hoe u deze kunt toepassen? Neem dan contact op met Sander! Hij staat u graag te woord.

Overige actualiteiten