20-10-2022

Samen ondernemend op koers

Vitalvé bestaat 5 jaar! Dit eerste lustrum hebben we op 30 september gevierd met onze klanten en relaties. We ontvingen de gasten op ons praktijkinnovatiebedrijf voor de melkveehouderij in Oploo. We hadden deze dag in totaal elf sprekers, van wie we hier enkele nader toelichten. Centraal tijdens deze lustrumviering stond het thema ‘Samen ondernemend op koers’. Onze gasten kregen een rondleiding over het melkveebedrijf aan de hand van drie sub-thema’s: voer voor ondernemers; nieuwe perspectieven voor ondernemers; ondernemerschap voor ondernemers. Blik met ons terug op wat we de bezoekers van deze inspirerende dag hebben geboden.

Op KOERS: Kansen Ontwikkelen En Resultaten Scoren
Al vijf jaar lang denken we bij Vitalvé mee met onze veehouders en geven we op een transparante manier advies over voeding en mineralen. Gericht op het beste rendement. Ofwel: Vitalvé is al vijf jaar op KOERS: Kansen Ontwikkelen En Resultaten Scoren.
Want daar staan wij voor: elke dag een beetje beter rendement voor onze melkveehouders en geitenhouders. Elk bedrijf vaart zijn eigen koers en stuurt daarop. Vanuit Vitalvé helpen wij onze veehouders om de juiste koers te houden. Of we denken met ze mee om de huidige koers juist een beetje te wijzigen, mocht dat nodig zijn. Of het nu gaat om meer ruwvoer voeren, meer grondstoffen toepassen in het rantsoen, beter duurmelken of de veestapel duurzaam en vitaal houden. De adviseurs van Vitalvé helpen met hun gedegen kennis onze veehouders daarbij. Ook u. Door de juiste koers aan te houden kunt u betere resultaten scoren. Of door een kleine noodzakelijke aanpassing te maken in uw koers, kunt u een grotere impact op uw resultaat zien. En daar gaan wij voor.

Voer voor ondernemers
Elke ondernemer maakt strategische voerkeuzes die bepalend zijn voor het resultaat op het bedrijf. Bij het eerste sub-thema gingen we dieper in op het belang van goede, constante kwaliteit ruwvoer en hoe deze kwaliteit met strategische keuzes te behalen is. Verder kregen de bezoekers uitleg over de toepassing van de mobiele NIR en het belang ervan. Immers, wanneer u precies weet wat u voert, krijgt u ook meer grip op de productiecijfers op uw bedrijf. Daarnaast deelde onze collega André van der Schie zijn kennis over de optimale werking van de pens en hoe wij onze rantsoenen berekenen met behulp van de OptiFerm-waarden. Al met al, een goede focus op de voeding van uw vee.

Nieuwe perspectieven voor ondernemers
Het tweede sub-thema ging over nieuwe perspectieven. Op basis van dit thema inspireerden wij onze bezoekers op het gebied van innovaties en stimuleerden we ze na te denken over hun toekomstige verdienmodel. We hadden Chris van Kessel, oud hoogleraar in de landbouw aan de Universiteit van California-Davis, uitgenodigd om dieper in te gaan op stikstofketens en -kringlopen, een onderwerp waarin hij gespecialiseerd is en dat nu zeer actueel is.
Daarnaast gingen we met dit sub-thema dieper in op het economisch verduurzamen van onze bedrijven door hergebruik van bio-grondstoffen voor bijvoorbeeld energievoorziening. De aanwezigen werden aangemoedigd om met elkaar mee te denken en ook voor zichzelf te bedenken wat er anders zou kunnen, wat ze echt graag zouden willen en hoe ze dat zouden kunnen bereiken.

Ondernemerschap voor ondernemers
Bij het derde sub-thema hebben wij gefocust op ondernemerschap. Op het belang van datamonitoring, dashboards en het sturen op KPI’s. Ook is personeelsmanagement aan bod gekomen, met onderwerpen als het belang van begeleiding van de medewerkers, het aanbieden van trainingen en het tussen de medewerkers staan. Consultant, trainer en coach Hans Schoenmakers is als sparringpartner betrokken bij Vitalvé. Hij sprak deze dag over de onderneming en zette ons aan het denken met de vraag: Welke ondernemer verdient mijn onderneming? Ofwel: Ben ik de ondernemer die mijn onderneming verdient?
We hebben een erg inspirerende en vooral gezellige dag gehad. Op deze feestelijke dag wierpen we samen met de ondernemers een blik vooruit op de koers van het eigen bedrijf van eenieder en op de koers van Vitalvé. Op naar het volgende lustrum!

Overige actualiteiten