17-04-2020

Onderzoek naar bloed- en melkwaardes van geiten rond aflammeren

Bij  de ‘Vital Goat Academy’, het onderzoeks- en trainingscentrum van Vitalvé in Rijkevoort, is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar diverse waarden in het bloed en de melk van geiten in de periode van 4 weken voor t/m 3 weken na aflammeren. Er zijn 800 monsters onderzocht van zowel eenjarige als oudere geiten. Het onderzoek heeft diverse nieuwe inzichten opgeleverd, die van nut zijn bij het optimaliseren van rantsoenen en het management rond aflammeren.  

De parameters die gedurende de onderzoeksperiode in het bloed zijn gemeten zijn: Albumine, Calcium en Aspartate Aminotransferase (AST/GOT). Daarnaast is in de melk de BHBZ-waarde gemeten (BetaHydroxyBoterZuur) en zijn de prestaties van de geiten vastgelegd. Allemaal waardes die belangrijke inzichten geven in de gezondheid en stofwisseling van geiten in de transitieperiode en de periode na aflammeren. Hiermee kan Vitalvé geitenhouders nog beter helpen om rantsoenen te optimaliseren tijdens deze cruciale periodes in de bedrijfsvoering. 

Voermanagement
Volgens Nard van den Berg, Vitalisator bij Vitalvé, zijn op basis van de analyses kritieke grenswaarden opgesteld om koppels geiten mee te monitoren. “Zit een geit bijvoorbeeld in een negatieve energiebalans, dan zal ze meer BHBZ produceren. Dit is een afbraakproduct van vetten”, legt Van den Berg uit. “Om een goed beeld te krijgen van een koppel geiten zijn ongeveer tien bloedmonsters nodig van de hoogdrachtige geiten. Daarvan meten we de gehalten haptoglobine, NEFA, BHBZ en ureum. Dat geeft ons met de nieuwe kennis veel beter inzicht in het voermanagement op koppelniveau.”

Volgens Van den Berg is de methodiek niet nieuw en wordt deze in de rundveehouderij al langer toegepast. “Toch kon niemand mij vertellen wat de streefwaarden voor geiten idealiter moeten zijn. Dit onderzoek geeft ons daar heel verhelderende inzichten in. De streefwaarden liggen bij  geiten in de transitieperiode bijvoorbeeld heel anders dan bij lacterende geiten.” 

Darmgezondheid
In de rantsoenen die Vitalvé adviseert wordt voor de verse geiten sterk gestuurd op glucogene energie. Daarnaast zorgt extra opneembaar calcium ervoor dat de geiten na het lammen beter opschonen en vitaal aan hun lactatie beginnen. Om de energiebalans bij verse geiten goed te houden is het van belang om aan het einde van de dracht al te sturen naar een hoge voeropname en een optimale darmgezondheid. Daarnaast is het zaak om de eiwitvoorziening op peil te houden. Dat bevordert de afweer, zorgt voor vitale lammeren en geeft een goede biestkwaliteit. “Allemaal zaken waar wij met onze voeders en onze kennis heel gericht op kunnen sturen. En dat levert geld op voor de geitenhouder”, aldus Van den Berg.

Voer voor vitaal vee
Vitalvé is leverancier van succes op het melkgeitenbedrijf. Onze passie is om samen met veehouders geitenbedrijven integraal verder te optimaliseren, te professionaliseren en uit te bouwen. Dat doen wij met kennis, advies en de juiste voeding. Constant, transparant en met de focus op extra rendement voor onze klanten.
 

Graag ontvang ik meer informatie over het optimaliseren van het management rond aflammeren

Overige actualiteiten