08-06-2020

Vecunda groeit van 400 naar 800 melkkoeien

Nieuwbouw aan de Schipperspeel in Oploo
Nog één keer een schaalsprong maken met de koeien. De wens van de gebroeders Rongen uit Oploo wordt na jaren voorbereiding werkelijkheid. Het melkveebedrijf groeit van 400 naar 800 melkkoeien. De bouw is in volle gang. Martien Rongen, één van de twee eigenaren van Vitalvé, vertelt u hier graag meer over.

“Medio juni wordt de eerste stal in gebruik genomen. De maanden daarna volgt de rest van het fonkelnieuwe melkveebedrijf”, vertelt Martien Rongen enthousiast. Naast veel koeien melken wordt de locatie ook gebruikt voor onderzoek en voor training van klanten. Het bedrijf telt straks in totaal vier stallen met 800 koeien. Deze koeien worden centraal gemolken in een 2x33-stands zij-aan-zij rapid-exit melkstal.

Dierenwelzijn
Alhoewel de stal eenvoudig van opzet is hebben de gebroeders Rongen veel aandacht besteed aan dierenwelzijn. Zo is er gekozen voor een Dairy Welfare Floor, een volledig rubberen vloer die inmiddels een dierenwelzijnscertificaat heeft behaald in Duitsland. Urine en vaste mest worden voor een deel direct van elkaar gescheiden. Waar de urine door de vloer de kelder in gaat wordt de vaste mest via accu aangedreven mestschuiven naar een aparte opslag gebracht. De koeien liggen in diepstrooiselboxen en voor warm weer worden er ventilatoren en vernevelaars geïnstalleerd om hittestress tegen te gaan.

Arbeidsgemak
Om voor maximaal arbeidsgemak te zorgen is er goed gekeken naar korte looplijnen voor zowel koeien als medewerkers, zijn er drinkbakken gemonteerd die eenvoudig te reinigen zijn en is er direct na de melkstal een separatieruimte gebouwd waar koeien die behandeld moeten worden kunnen worden afgezonderd. Rongen: “Dit maakt het werken gemakkelijk en zorgt voor zoveel mogelijk rust in de stal. Dat komt de prestaties van onze koeien ten goede.”  

Graag ontvang ik meer informatie over de uitbreiding van Vecunda

Overige actualiteiten