30-04-2021

Iraaks melkveebedrijf opgestart met behulp van Nederlandse kennis

In onze vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de eerste training bij de Vital Cow Academy in Nederland. Deze training is gegeven aan Azhy Ahmed en Hawkar Rashid van Najmadin Group. Zij hebben in Koerdistan, Irak, een melkveebedrijf opgestart. Na het volgen van de cursus bij de Vital Cow Academy zijn Vitalvé International en Najmadin Group een verdere samenwerking aangegaan. 

Inmiddels zijn de eerste 100 drachtige vaarzen in Iraaks-Koerdistan aangekomen! In de regio is dit het eerste melkveebedrijf van deze schaal, met Holstein-koeien. De Koerdische overheid en het Nederlands consulaat kijken met belangstelling naar de voortgang en ontwikkelingen van het project. 

Op afstand
In deze samenwerking biedt Vitalvé International begeleiding op afstand. In verband met corona is het namelijk niet mogelijk om naar het bedrijf af te reizen. Dit houdt ons echter niet tegen om toch de kwaliteit te leveren. De begeleiding op afstand houdt in, dat er meerdere malen per week contact is via Skype en WhatsApp. Door middel van foto’s en filmpjes van de dieren, het voer en de mest bekijken en optimaliseren we het rantsoen en de diergezondheid. Daarnaast beantwoorden we via deze weg ook vele vragen. 

Teeltadviezen
De kennis die in Irak beschikbaar is, is beperkt. Zowel de kennis van koeien, als van voerwinning. In de regio waar het bedrijf gevestigd is, werkt één dierenarts met veel kennis over koeien. De teelt van hoogwaardig ruwvoer is door het gebruik van pivot’s mogelijk, echter ontbreekt de kennis en kunde voor het bepalen van de juiste oogstmomenten. Voorbereidend op het komende teeltseizoen gaan wij hier veel aandacht aan besteden. De kuiluitslagen van afgelopen seizoen geven handvaten voor aanpassingen in de ruwvoerwinning.

Huisvesting 
De koeien zijn gehuisvest in een volledig dichte en geïsoleerde stal. Deze stal is voorzien van mechanische ventilatie met airconditioning. Momenteel is het overdag 35 graden. Door deze ventilatie met airconditioning is het in de stal ongeveer 20 graden. Dit is een stuk aangenamer, niet alleen voor de koeien, maar ook voor de boer. 

Klimaat
Het grootste verschil tussen Nederland en Irak is het klimaat. Dit zien we duidelijk terug in de manier waarop de stal gebouwd is, maar ook in de manier waarop het voer geteeld wordt. Mais en andere granen zijn een winter- en zomerteelt. De zomerteelt kan echter alleen als er mogelijkheid is voor beregening. 

Rantsoenen
De samenstelling van de rantsoenen zijn ook anders dan we in Nederland gewend zijn. Energieproducten zijn voldoende beschikbaar. Echter is het verkrijgen van eiwitproducten een uitdaging. De teelt van hoge kwaliteit gras is een uitdaging in de warme zomers, maar ook in de koude winterperiodes. Vandaar is de keuze gemaakt om luzerne te telen. Dit product is beter bestand tegen de extreme weersomstandigheden.

Afkalven en opfok jongvee
De opstart is gemaakt! De volgende grote uitdaging nu is het afkalven. Evenals de opstart van vaarzen en kalveren. Hierin bieden we uiteraard veel ondersteuning aan de nieuwe melkveehouders. Tegelijkertijd met het afkalven, zal mede door Vitalvé, ook de tekening voor een stal voor 500 melkkoeien gemaakt worden. In de loop van 2021 zal deze stal gebouwd gaan worden. 

Het is voor ons een mooi project om aan mee te werken. Er zit veel afwisseling in de vragen en obstakels waar tegenaan gelopen wordt door de klant. Dit maakt het een afwisselend en onvoorspelbaar traject, waar ook wíj nieuwe kennis opdoen, bijvoorbeeld over de toepassing van airconditioning in de stal. 

Graag houden we u in onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen! Over dit project, maar ook over onze andere projecten in het buitenland. Mocht u nu al meer willen weten over alle internationale projecten die Vitalvé International doet, neem dan contact met ons op!
 

Schrijf u hieronder in voor de nieuwsbrief!

Overige actualiteiten