19-07-2021

Hittestress op een rijtje

Het is weer zomer, de tijd van het jaar waarin hittestress bij uw dieren plaatsvind. Er is al veel over gezegd en geschreven. Daarom hier geen uitgebreid verhaal over hittestress, maar een korte samenvatting waar u op kunt letten om hittestress zoveel mogelijk te voorkomen. 

Water

Ook al lijken de waterbakken niet vies, doordat de koeien en geiten veel speeksel aanmaken gaat de kwaliteit van het water toch achteruit. De kwaliteit van leidingwater is constanter en vaak ook hoger.  Te koud drinkwater bemoeilijkt de opname. Dat geldt ook voor mensen, ijskoud water drinkt niet zo makkelijk weg dan water dat iets warmer is. 

Voer De voeropname zal dalen tijdens warme periodes. Door het rantsoen geconcentreerder te maken krijgt de koe of geit wel haar behoefte aan energie binnen.

RRR
Rust, reinheid en regelmaat!
Een koe en geit hebben veel behoefte aan deze drie waarden. Tijdens warme periodes geldt dit nog meer. Probeer op warme dagen zo min mogelijk stressvolle dingen zoals klauwbekappen te plannen.

Ventilatoren en misters Zeker na een lange tijd stilstand (in de winter) ligt er veel stof op de bladen. Dit heeft een negatief effect op de capaciteit en de luchtstroming van de ventilator. Het is van extreem belang dat misters juist zijn afgesteld qua druppelgrootte en hoe lang ze aanstaan om een te hoge luchtvochtigheid te voorkomen.
Frequentie gestuurde ventilatoren hebben de voorkeur omdat deze geleidelijk aan met de temperatuur mee schakelen. Het is wel belangrijk dat de temperatuur- en RV-voeler midden in de stal hangen maar niet direct in de luchtstroming van een ventilator (met mister). 

Melken In de wachtruimte staan de dieren vaak dicht bij elkaar waardoor ze hun warmte niet goed kwijtraken. Hang hier dan ook extra ventilatoren met misters op en zorg dat er veel verse lucht door deze ruimte kan. Wacht daarnaast zolang mogelijk met het insluiten van een nieuwe groep dieren achter de groep die momenteel gemolken wordt om de verblijfstijd in de wachtruimte en melkstal te minimaliseren. 

Helemaal voorkomen van hittestress is onmogelijk, maar het zoveel mogelijk beperken is van extreem belang om het welzijn en de productie zo goed mogelijk te handhaven. 
 

Wilt u graag een bedrijfsscan voor een ventilatieplan? Neem dan contact met ons op, wij komen graag langs.

Overige actualiteiten