20-12-2022

Biosecurity op praktijkinnovatiebedrijf Vecunda Sassekamp

De laatste maanden is er weer flink wat onrust wat betreft gezondheid statussen van geitenbedrijven. Waar we jaren huiverig zijn geweest voor CAE, is het CL wat het afgelopen jaar de kop op steekt op enkele bedrijven. Om de kans op insleep van ziektes te verkleinen, is een goede biosecurity van groot belang. Onder biosecurity verstaan we het geheel aan maatregelen om de insleep en verspreiding van ziektekiemen binnen een bedrijf te minimaliseren. Iedere geitenhouder heeft hiervoor zijn of haar eigen maatregelen genomen, maar op bijna ieder bedrijf is verbetering mogelijk. 


Aankoop van dieren blijft altijd een groot risico wat betreft risico op insleep van ziektes. Iets wat ik al jaren iedere geitenhouder adviseer, maar nog lang niet op alle bedrijven lukt, is het hanteren van een gesloten bedrijfsvoering. Ondanks dat er de laatste jaren een flinke opmars is geweest in het aantal bedrijven dat gebruik maakt van Kunstmatige Inseminatie, worden er nog steeds op veel bedrijven dekbokken aangekocht. In de praktijk hebben we het dan vaak over aankoop van dieren van “vrije” bedrijven. Echter, niemand is gegarandeerd vrij van CAE en CL. Bedrijven die voldoen aan de certificering voor CAE en CL, kunnen met 95% zekerheid zeggen dat de kans op positief besmette dieren kleiner is dan 2%. En zoals velen ondertussen helaas wel weten, blijft met name CAE een ongrijpbare ziekte die langere tijd onder de radar kan blijven. 

Kritisch zijn op (persoonlijke) hygiëne van erfbetreders, chauffeurs, handelaren en andere bezoekers is te allen tijde van belang. Ook ongediertebestrijding is een belangrijk onderdeel van een goed hygiëneprotocol. Voor ieder bedrijf zijn nog verbeteringen te behalen wat betreft biosecurity. Dit is in mijn ogen voor ons als adviseur ook een belangrijk punt om met geitenhouders te bespreken. De veranderingen hoeven niet altijd groot te zijn, vaak kunnen een paar kleine aanpassingen al voor verbetering zorgen. Vanzelfsprekend houdt het geitenteam van Vitalvé rekening met de gezondheidsstatus van de verschillende bedrijven, waarop gelet wordt tijdens het indelen van afspraken voor de dag. 

Afgelopen jaar hebben we op ons Praktijkinnovatiebedrijf in Rijkevoort een omschakeling gemaakt. De CAE besmette veestapel is verkocht en na grondige reiniging, ontsmetting en enkele maanden leegstand, zijn we weer gestart met de herbevolking van het bedrijf. Voorafgaand hieraan is een strikt hygiëneprotocol opgesteld. Onderdeel van dit protocol zijn de regels voor alle betreders van het bedrijf aan de Sassekamp in Rijkevoort, waaronder ook de medewerkers van Vitalvé. 
Collega’s van Vitalvé welke geitenbedrijven bezoeken hebben apart schoeisel dat enkel wordt gedragen op het Praktijkinnovatiebedrijf zodra het erf betreden wordt. Dit om zowel in- als uitsleep van ziektekiemen te voorkomen. Medewerkers van Vitalvé komen alleen in de kantoorruimte en kantine. Om kruisbesmetting in de kantine te voorkomen laten stalmedewerkers van het Praktijkinnovatiebedrijf bedrijfskleding altijd in de hygiënesluis. Het dragen van handschoentjes op stal, is voor erfbetreders een kleine moeite, maar zeker doeltreffend.   Buitendienstmedewerkers van Vitalvé komen na bezoek aan andere geitenbedrijven die dag niet meer terug in Rijkevoort, om op deze manier ook de kans op het meenemen van eventuele ziektes te verkleinen. En voor iedere bezoeker die op stal komt, geldt dat er eerst gedoucht dient te worden in de hygiënesluis. Waarna men voorzien van bedrijfskleding de stal mag betreden. 

Bovenstaande is slechts een deel van het hygiëneprotocol. Is dit alles genoeg om ziektes buiten te houden? Dat zal niemand ooit met zekerheid kunnen zeggen. We hebben getracht een hygiëneprotocol op te stellen wat voor iedereen werkbaar is en hebben hierin de lat hoog gelegd. Maar om samen te werken aan het verhogen van het rendement op zowel onze praktijkinnovatiebedrijven als op uw eigen bedrijf, moet de lat ook hoog liggen. Dat is de uitdaging waar we met ons mooie team binnen Vitalvé dagelijks aan werken. 


 

Overige actualiteiten