Sturen van gehaltes in de melk


Sturen op maximale microbiële eiwitproductie

In het huidige fosfaatstelsel blijft het gunstig om hogere gehaltes te melken. We streven naar zo veel mogelijk kilo’s vet- en eiwitproductie per fosfaatrecht. Daarnaast krijgen de meeste melkveehouders nog altijd het beste betaald voor eiwit in de melk. Hierop fokken is zinvol, maar kost jaren. Gelukkig kan er via voeding verbetering behaald worden. 

Het melken van veel kg vet en eiwit begint met het op een juiste manier voeren van de pensbacteriën. Een groot deel van het eiwit in de melk is immers afkomstig uit het bacterie-eiwit dat in de pens wordt gevormd. De energievoorziening van de pensbacteriën is bepalend voor de snelheid waarmee deze bacteriën groeien en daarmee voor de hoeveelheid microbieel eiwit dat voor de productie van melkeiwit beschikbaar komt. Dat is ook hoe Vitalvé graag werkt. Penssynchronisatie staat in onze aanpak centraal. Hierbij gaat het om de optimale verhouding tussen pensenergie en onbestendig eiwit in de pens. Dit doen wij via het Optiferm-model. Dit model helpt ons om de pens optimaal te laten functioneren en daarmee de productie van microbieel eiwit in de pens te maximaliseren.
 

Melksuiker

Pensbacteriën krijgen hun energie door het afbreken van voedsel in de pens. Bij de vertering in de pens ontstaat o.a. azijnzuur, propionzuur en boterzuur. Een koe kan alleen veel melk produceren als uit het voer voldoende glucose gevormd kan worden. Deze glucose ontstaat uit het propionzuur dat in de pens vrij komt bij de vertering van het voer. Glucose is een belangrijke bouwsteen voor de vorming van melksuiker. De hoeveelheid gevormd melksuiker is bepalend voor hoeveelheid melk die de koe kan produceren. Als een koe voldoende glucose maakt, dan kunnen naast propionzuur voor de vorming van glucose ook aminozuren uit het voer gebruikt worden voor de vorming van melkeiwitten. Om ervoor te zorgen dat alle aminozuren uit het voer kunnen worden gebruikt voor de melkproductie is het belangrijk dat een koe goed in haar glucosebehoefte (propionzuur) wordt voorzien. 
 

Ruwvoeropname

Een eerste stap om de gehaltes in de melk te verhogen is het stimuleren van de ruwvoeropname. Dit kan worden bereikt door te zorgen voor goede smakelijke kuilen, die vrij zijn van broei. Een betere kwaliteit gras of een hoger zetmeelgehalte in snijmaïs hebben vooral invloed op het eiwitgehalte en het aantal liters melk. 
 

Weidegang

Een hoge drogestof opname uit beweiding zet vaak het vetgehalte onder druk. Om het vetgehalte bij beweiding op peil te houden is aan het te raden om minimaal 1 kg drogestof graskuil of hooi bij te voeren. 
 

Nieuw Nederlands Weiden

De laatste jaren is een trek om volgens het Nieuw Nederlands Weiden systeem weidegang toe te passen. Bij het Nieuw Nederlands Weiden gaan koeien 1x per dag naar buiten. De grote plus van dit systeem is dat koeien voor hun beleving iedere dag een nieuwe weide krijgen. Dat geeft als resultaat dat koeien iedere dag opnieuw proberen zoveel mogelijk drogestof op te nemen in de tijd die ze buiten zijn. Door een stabiele grasopname geeft dit een constante voersamenstelling in de pens. Een constantere voersamenstelling in de pens komt de penswerking ten goede. 
 

Bijproducten

Veel energierijke bijproducten (perspulp, corngold, aardappelsnippers) stimuleren het aantal liters, maar zetten het vetgehalte juist wat onder druk. Vaak bevatten deze producten een hoog aandeel bestendig zetmeel, wat wel een positief effect heeft op het eiwitgehalte. Voederbieten bevatten ook veel energie. Ze geven echter zowel een plus op gehaltes als op het aantal liters. Dit effect zie je het beste wanneer je er een deel van het ruwvoer mee vervangt. Voer je voederbieten in plaats van krachtvoer, dan zal vooral het vetgehalte wat stijgen. Het zal nauwelijks effect hebben op het eiwitgehalte en het aantal liters kan zelfs wat dalen. 

Via krachtvoer is het lastig sturen op de vet- en eiwitgehaltes. Krachtvoer bevat vaak maar een gering aandeel in een rantsoen. Om toch een hoger vetgehalte te realiseren wordt vaak het ruwe celstof gehalte in het krachtvoer wat verhoogd. Bijvoorbeeld door sojahullen of palmpitschilfers in het krachtvoer op te nemen. Vaak gaat dit dan echter ten koste van het aantal liters. 
 

OptiFerm model goede voorspeller voor eiwitproductie

Vitalvé is heel goed in staat om rantsoenen af te stemmen op de gewenste melk- en eiwitproductie. Daarbij maakt zij, naast heel veel praktijkervaring, gebruik van het pensmodel Optiferm. Het model Optiferm bepaalt in welk tijdsbestek voeders/grondstoffen verteerd worden door de pens. Wanneer dit in balans is werkt de pens optimaal en worden de pensbacteriën op de juiste manier gevoerd. De pensbacteriën groeien snel en daarmee de hoeveelheid microbieel eiwit dat voor de productie van melkeiwit beschikbaar komt. 
 

Onze Vitalisators

André van der Schie

Vitalisator melkveehouderij/ nutritie +31 (0)6 30 68 14 07

Jos Loeffen

Vitalisator melkveehouderij +31 (0)6 82 05 27 23

Sander Rühl

Vitalisator melkveehouderij +31 (0)6 30 67 96 16

Nard van den Berg

Directeur/Vitalisator melkvee- en geitenhouderij + 31 (0)6 42 32 29 61

Neem contact op voor een nadere kennismaking.