16-12-2022

Vitalvé heeft de CO2-uitstoot van uw voeders goed in beeld

Uit afspraken in internationale klimaatakkoorden om emissie van broeikasgassen, waaronder CO2, te verlagen, vragen steeds meer zuivelafnemers inzicht in de uitstoot van broeikasgassen die bij de productie van melk ontstaat. Enkele afnemers geven zelfs een extra toeslag bij een lagere uitstoot. 

Optelsom
De berekening van die CO2-uitstoot van een kilogram melk is de optelsom van alle broeikasgassen die in het productieproces ontstaan. Naast CO2 zijn dat onder andere ook methaan en lachgas. Een koe ademt bijvoorbeeld CO2 uit, en produceert methaan uit pensfermentatie. Grasland scheuren geeft veel lachgas. Via een factor worden de 3 broeikasgassen omgerekend naar de CO2-equivalenten in de Kringloopwijzer.

In de Kringloopwijzer die u jaarlijks invult, is een waarde van CO2-equivalenten berekend aan de hand van alle processen en aanvoerbronnen rond de melkproductie van uw koeien.
Voor een belangrijk deel wordt bij de productie van melk de uitstoot van CO2-equivalenten bepaald door de ruwvoerproductie, de pensfermentatie, het energieverbruik en de aangevoerde producten, zoals ruwvoer, krachtvoeders en kunstmest.

Grondstoffen
Naast alle ruwvoeders en bijproducten die u voert, heeft ook elke grondstof die wij inzetten bij de samenstelling van uw krachtvoer en rantsoen, eigen CO2-equivalenten.
Alle grondstoffen in onze voeders zijn volgens een door Nevedi opgesteld protocol geregistreerd in ons voerprogramma Voerexpert. Op deze wijze kan uw adviseur direct zien wat de gevolgen zijn van een wijziging in rantsoensamenstelling voor de hoeveelheid CO2-equivalenten op uw bedrijf. 
Vitalvé heeft met al haar producenten afspraken gemaakt inzake de CO2-belasting die voortkomt uit de levering van mengvoer en losse grondstoffen op uw bedrijf. Op deze wijze kunt u, indien gewenst, de grondstoffen aanvoeren met een lage CO2-belasting.

Voerefficiëntie
In de basis blijft een goede vertering en voerefficiëntie een lagere uitstoot geven. Onze VitalMonitor geeft u extra handvatten om de voerefficiëntie te verbeteren.

In de studiemiddag die Vitalvé vorige week heeft gehouden, kwamen naast de achtergronden en gevolgen van rantsoenen, meerdere opties voor verlaging van de CO2-equivalenten ter sprake. Mocht u nog vragen hebben óf alsnog interesse hebben in deze informatie, contacteer dan een van onze adviseurs voor meer informatie.

Wilt u meer weten over de invloed van CO2 op uw rantsoen? Vraag uw adviseur om de CO2-equivalenten van het rantsoen en mogelijke optimalisaties met u door te nemen. 


 

Overige actualiteiten