• Nieuws en actualiteiten

22-02-2023

Stage over de vertering van melkveerantsoenen

Mijn naam is Sem Janssen, 19 jaar oud en ik woon in Boxmeer (Noord-Brabant). Op dit moment studeer ik aan de Has Hogeschool in Den Bosch. In het 3de leerjaar van de opleiding veehouderij krijgen wij de mogelijkheid om stage te lopen bij een periferiebedrijf in de agrosector. Ik heb gekozen voor een stage bij Vitalvé en daar heb ik zeker geen spijt van! 

Gedurende twintig weken mocht ik meekijken en ervaren hoe het werk als adviseur in de melkveehouderij eruitziet. Daarnaast heb ik onderzoek gedaan naar de vertering van verschillende melkveerantsoenen. Dat was erg leerzaam. Hierbij heb ik nadrukkelijk gelet op de NDF- en ADF-fractie in het rantsoen en de invloed daarvan op de vertering. Dit heb ik gescoord met behulp van de mestzeef. Iedere twee weken bezocht ik acht vaste bedrijven. Tijdens de bedrijfsbezoeken verzamelde ik alle gegevens over het rantsoen. Op basis van kuiluitslagen, gegevens van de NIR-sensor en het voerprogramma van Vitalvé kon ik precies het actuele rantsoen per koe berekenen. 

Conclusies
Uit het onderzoek heb ik een aantal interessante conclusies naar voren kunnen halen. Een van die conclusies was dat de productie geen verband laat zien met de mestvertering. Een slechte vertering kan samengaan met een lage productie, maar ook kan een slechte vertering voorkomen in combinatie met een hoge productie. De hoogste producties worden gehaald met de hoogste voeropname. De NDF-opname, dus het totale gewicht aan celwanden, loopt parallel aan de voeropname in kilogrammen droge stof. Het is gemakkelijker om de voeropname te verhogen dan het aandeel NDF per kg droge stof te verlagen. Het aandeel NDF per kg droge stof laat namelijk geen verband zien met de totale voeropname. Het aandeel verschil tussen NDF en ADF laat wél een verband zien. Hoe groter het verschil tussen totaal NDF en ADF, hoe hoger de drogestofopname. De kwaliteit van ruwvoer en het bedrijfsmanagement hebben beide veel invloed op de voeropname. Dit heeft uiteindelijk invloed op de pensgezondheid. Wanneer de voeropname en voerkwaliteit op peil blijft, blijft de herkauwactiviteit op gang. Bovendien worden de pensmicroben voldoende en constant gevoed, zodat er een constant hoge productie van propionzuur, boterzuur en azijnzuur behaald wordt. Dit komt de melkproductie ten goede. 

Al met al heb ik bij Vitalvé een erg leerzame tijd gehad. Het is een gezellig team met vakmensen die je goed begeleiden en je de kans geven om te ontdekken, te leren, te groeien. Ik raad andere studenten dan ook zeer zeker aan om stage te lopen bij Vitalvé!