28-04-2023

Speenfase bij lammeren is cruciaal

In de lammeropfok is het spenen van de lammeren een cruciale fase. Het spenen is de afsluiting van de melkperiode en de start van de herkauwperiode. Zo abrupt als we dit hier beschrijven, moet deze omschakeling echter niet gaan.
Aan de basis van een geslaagd speenproces ligt een goed werkende pens. De pens vervult namelijk een sleutelfunctie in de overgang van het drinken van melk naar het vreten van vast voer. Dat is voor een lam een erg grote verandering die we in korte tijd willen doorvoeren.

 

Het is van belang om alleen vitale lammeren te spenen. Lammeren die niet fit zijn, kunnen veel beter eerst aansterken op melk. Daarnaast kunnen niet fitte lammeren hun energie veel beter gebruiken om beter te worden, dan verspillen aan stress tijdens het speenmoment.
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat lammeren minimaal zeven weken oud moeten zijn, voor ze gespeend worden. Lammeren van zes weken oud zouden nog te veel terugvallen in gewicht, conditie en gezondheid. Daarnaast moet een lam op het moment van spenen minimaal 13 kg wegen. Dan heeft het dier voldoende conditie opgebouwd voor het speenproces.

Voeropname bevorderen
Het allerbelangrijkste is dat de lammeren vóór het spenen zo veel mogelijk voer opnemen. Hieronder geven we enkele tips om de voeropname van jonge lammeren te maximaliseren:

Het uiteindelijke doel is een zo goed mogelijk ontwikkelde pens.
 

Overige actualiteiten