• Nieuws en actualiteiten

24-08-2023

Onze ervaringen met de mobiele NIR

Vorig jaar introduceerden we onze mobiele NIR en inmiddels hebben we meer dan een jaar ervaring opgebouwd. Uiteraard waren we indertijd benieuwd wat voor impact dit zou hebben op ons werk, en uiteindelijk op uw rantsoenen.

Inmiddels is de mobiele NIR niet meer weg te denken binnen onze aanpak bij het maken van de beste rantsoenen. Het optimale rantsoen bevat immers niet enkel de juiste voederwaardes, maar is ook constant van samenstelling. De mobiele NIR maakt het mogelijk om veel vaker de voederwaarde van een partij ruwvoer te bepalen, zodat we veel beter in staat zijn de eindwaardes van het rantsoen zo constant mogelijk te laten zijn. Zo bedienen we uw vee optimaal. 

En in de toekomst kunnen we nog veel meer. We werken hard aan het verder uitbouwen van de toepassingen van de NIR. Zo kunnen we al enkele individuele grondstoffen bepalen, waaronder soja en tarwe.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in de bepaling van het VCOS-percentage waarmee we nauwkeuriger onder meer de VEM-, DVE- en OEB-waardes kunnen vaststellen. Wanneer deze methode volledig beschikbaar komt is nog niet bekend. 

Ook kunnen we van vers gras de belangrijkste waardes bepalen, zoals suiker, droge stof, eiwit en NDF. De voederwaarde van vers gras varieert sterk van perceel tot perceel. Door middel van de NIR kunnen we dus nauwkeurig in de gaten houden wat de kwaliteit is en hier op de juiste manier op sturen.  

Dit zijn heel mooie ontwikkelingen, waar wij als Vitalvé blij mee zijn. Zo bieden wij maximale constantheid van uw rantsoenen, geborgd door een adequate bepaling van de individuele componenten.

Benieuwd naar wat u op dit moment voert? Wij komen graag bij u langs om dat te analyseren! Maak hier een afspraak met een van onze Vitalisators.