• Nieuws en actualiteiten

03-08-2023

Jelle's ervaringen als Vitalisator in Canada

Sinds twee jaar is Vitalvé actief in Canada, met name in de provincies Ontario en Quebec. Binnen deze regio bieden wij actieve bedrijfsondersteuning aan melkgeitenbedrijven, dankzij ons toegewijde team van specialisten: Maksym Baranok en Jelle Vogels. Jelle, die tevens een vertrouwd gezicht is bij Vitalvé Nederland, deelt graag zijn ervaringen in Canada.

Vitalvé is actief in een regio van Canada die zich ter vergelijking uitstrekt over een gebied groter dan alleen Noordwest-Europa. Om deze klanten goed van dienst te kunnen zijn, werken wij in nauwe samenwerking met ons nutritieteam in Nederland en onze leveranciers van mengvoeders. Deze mengvoederbedrijven zijn over verschillende locaties in beide provincies verspreid. “Dit is essentieel om onze klanten vlot en met gepast maatwerk te kunnen bedienen," vertelt Jelle.

"In Canada staan we voor een grote verscheidenheid aan uitdagingen. Een van de meest voor de hand liggende uitdagingen zijn het klimaat en het type grondslag." Jelle legt uit dat het klimaat sterk varieert per regio, vanwege de uitgestrektheid van Canada. "In het noordelijk gelegen Quebec worstelen geitenhouders met strenge winters en kortere groeiseizoenen, terwijl degenen in het zuidelijker gelegen Ontario te maken hebben met wat ‘mildere’ omstandigheden en een betere grondsoort. Dit heeft directe gevolgen voor de beschikbaarheid van grondstoffen en de kwaliteit ruwvoer die verbouwd wordt gedurende het jaar."

Jelle: "Deze verschillen in klimaat en diversiteit in grondslag leiden ook tot diversiteit in ruwvoertypen en kwaliteit. Kortere groeiseizoenen en bodemvruchtbaarheid kunnen de voedingswaarde van ruwvoer beïnvloeden, wat op zijn beurt gevolgen heeft voor de algehele voeding van de melkgeiten. Vitalvé ondersteunt de boer bij het juiste gebruik van producten. Ons streven is om dit praktisch en uitvoerbaar te maken voor de klant, met behulp van de juiste protocollen en opvolging."

"Daarnaast vormt, net als in Nederland, dierprestatie een belangrijke uitdaging," zegt Jelle. "Temperaturen kunnen in een relatief korte periode ver uiteen liggen, zo ook afgelopen zomer waarin er meerdere periodes zijn geweest van boven de 35 ºC. Wanneer de dieren met hitte stress te maken krijgen gaat de droge stof opname drastisch naar beneden. Dit heeft wederom invloed op de prestaties van de melkgeiten. Dit betekent dat het rantsoen zo smakelijk mogelijk moet zijn om de droge stof opname zoveel mogelijk te stimuleren.” 

Jelle beschouwt Vitalvé echt als een meerwaarde voor de Canadese boeren. "Ik geloof dat succes voortkomt uit een combinatie van alle aspecten, tot in de kleinste details. Van voeding tot diergezondheid. Het is vooral van belang om dit af te stemmen op de behoeften van de verschillende levensstadia van de geit en de omgeving van de boer."


Jelle Vogels

Division manager Canada