11-07-2022

Hittestress bij melkgeiten

Melkgeiten kunnen vanaf 22 graden, in combinatie met een hoge relatieve luchtvochtigheid, al last hebben van hittestress. Omdat de thermoneutrale zone van geiten vrij laag ligt, 15-20 ⁰C in combinatie met 40-45 %RV, zijn deze dieren erg gevoelig voor warmte. We streven naar een maximale melkproductie en hiervoor is een hoge droge stof opname noodzakelijk. Echter komt er bij de pensfermentatie veel warmte vrij, welke de dieren moeilijk kwijt kunnen. Dit verklaard dan ook waarom hoogproductieve dieren met een hoge voeropname gevoeliger zijn voor hittestress.

Onderzoek wijst uit dat hittestress bij melkgeiten resulteert in een daling van:


Daar melkgeiten in deze tijd van het jaar op de piek van de melkproductie zitten is het van groot belang om de kans op hittestress zoveel mogelijk te verkleinen. Wanneer melkgeiten nu dalen in melkproductie zien we in de praktijk dat dieren moeite hebben om weer terug te komen op deze productie. Vitalvé heeft voor u alle tips op een rij gezet om hittestress te voorkomen:

Water
Voeding
Management
Klimaat

Overige actualiteiten