28-07-2022

Geitenhouden in een andere wereld: Canada

Vitalvé beperkt de activiteiten niet tot alleen Nederland en België. Ook aan de andere kant van de wereld begeleiden wij veehouders in hun bedrijfsvoering. Samen met Raymond Jansma gingen wij in 2021 het avontuur aan om melkgeitenbedrijven te gaan begeleiden in Canada (Quebec en Ontario). Hiermee laten we ook deze bedrijven profiteren van onze kennis die we hier in Nederland hebben opgebouwd.  

Raymond begon in augustus 2016 als adviseur in de geitenhouderij in Ontario. Eind 2016 had hij er twaalf bedrijven in de begeleiding. Vanaf dat moment groeide de geitenhouderij. Het aantal te begeleiden bedrijven steeg in vijf jaar tijd naar veertig. 

Waarom Canada, zul je je afvragen? De geitenhouderij in Ontario is nog een redelijk kleine sector met ongeveer 200 melkgeitenhouders en een gezamenlijke productie van 50 miljoen kg melk. Deze melk wordt vooral verwerkt tot zachte kaas en slechts klein deel tot (voornamelijk) harde kaas en melk.
Nu horen we de lezer al rekenen: 200 boeren, 50 miljoen kg melk… dat zijn maar 250 geiten per bedrijf.
“Dat klopt!”, bevestigt Raymond. “En de verschillen tussen de bedrijven zijn ook nog eens heel groot. We hebben Amisch met 70 geiten, handgemolken, en we hebben bedrijven in een Europese opzet met 2000 melkgeiten en een carrousel.”

Vijftien jaar achter
De geitenhouderij in Ontario is qua ontwikkeling te vergelijken met de geitenhouderij in Nederland van circa vijftien jaar geleden. 

Kenmerkende verschillen met Nederland zijn:

Een gemiddeld bedrijf in Ontario heeft naast een kleine omvang ook een lagere productie per geit. “Vooral door de variatie in genetica en de minder ontwikkelde sector”, verklaart Raymond. “Daarnaast speelt mee dat de hoofdteelt voor ingekuild voer vaak alfalfa (luzerne) is. En dat geeft vaak minder melk in vergelijking met de grassen die wij in Nederland gebruiken.”

Afzet
In Ontario heeft zich onlangs de eerste Chinese melkverwerker gevestigd om van Canadese geiten- en koeienmelk babymelkpoeder te maken. Deze fabriek staat in Kingston en de productie is net opgestart. Op termijn wil deze producent doorgroeien naar zo’n 60 miljoen kg melk per jaar.
Verder is er nog wat export van melk naar de USA, naar de staat New York, net over de grens met Ontario. Op dit moment zijn er drie geitenbedrijven die zelf een deel verkazen en op die manier een nieuwe markt aanboren voor wat extra afzet. Het gaat hierbij vooral om harde (Goudse en Zwitserse) kaas.
“Ik denk dat wij van Vitalvé, met onze kennis en kunde op het gebied van veevoer, een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling van de melkgeitensector in Canada”, concludeert Raymond.

 

Overige actualiteiten