02-08-2022

Familie Gommans streeft naar het optimale

Sjaak en Pien Gommans uit Panningen runnen een melkveebedrijf met 180 koeien en bijbehorend jongvee. Dat doen ze samen met Hay en Leoni Gommans, de ouders van Sjaak. De familie boert al sinds 1979 op deze locatie. Op dit moment bouwen ze een nieuwe stal voor de droge koeien en het jongvee. 

Vitalvé bestaat dit jaar vijf jaar! We geven jullie graag een inkijkje in de verschillende samenwerkingsvormen die wij hebben. Daarom interviewen we dit jaar vijf van onze relaties. Twee vragen staan hierin centraal: Wat brengt Vitalvé jou vandaag? Waar hoop je over vijf jaar met Vitalvé te staan? 
Deze keer een interview met onze klant: familie Gommans.


Sjaak (41) rondde in 2003 zijn opleiding aan de MAS in Horst af en ging daarna thuis meewerken. Nog twee jaar lang volgde hij aanvullende cursussen. In die tijd werd een nieuwe melkveestal gebouwd. Later stapte Pien (37), partner van Sjaak, eveneens in het bedrijf. 
’s Ochtends melken Pien en Sjaak met z’n tweeën, Hay en Leoni (beiden 65) doen alles wat er verder bij de koeien moet gebeuren. De kinderen Giep (3 jaar) en Saar (10 maanden) liggen dan nog op bed en worden in de gaten gehouden met een videoverbinding via de mobiele telefoon. Na het melken gaat ieder zijns weegs: Sjaak gaat naar de bouwplaats of op het land werken, vader Hay gaat tussen de koeien aan de slag. Pien neemt de zorg voor de kinderen Giep (3 jaar) en Saar (10 maanden) voor haar rekening. ’s Avonds past oma Leoni op. Giep gaat al vaak mee de melkstal in. Dat vindt hij erg leuk.
De familie Gommans is op dit moment bezig met de bouw van een nieuwe stal voor droge koeien en jongvee. Veel van de bouwwerkzaamheden voeren ze zelf uit en daar besparen ze een hoop geld mee. “We zijn blij dat ons bedrijf goed draait en dat we nog kunnen bouwen. Tegenwoordig bouwt bijna niemand meer”, constateert Sjaak. Het bedrijf staat er financieel goed voor, maar daar werken ze dan ook hard voor. Aan de andere kant gaan ze niet voor de hoogst haalbare productie. Dat past niet bij de familie Gommans. “We willen op een goede en verantwoorde manier kunnen melken, zonder te veel poespas. Met ruim 10.000 liter zijn we tevreden”, licht Sjaak toe. “Met onze manier van werken loopt het meer vanzelf, dat vinden we zeker zo fijn. We hebben immers uitdagingen genoeg!” Dat het bij de koeien lekker loopt, helpt hen en geeft tijd om met de bouw van de stal bezig te zijn.

Voer van Vitalvé
Sinds 2019 levert Vitalvé voer bij de familie Gommans. “We wisselen niet snel van voerleverancier. Een goede relatie met je voerleverancier vinden we heel belangrijk, net als veel vertrouwen in de adviseurs. Dat is essentieel, zeker wanneer zich op het bedrijf problemen voordoen. Drie jaar is voor ons doen dus kort, maar de band met een van de adviseurs van Vitalvé bestaat al veel langer. We vinden het ook belangrijk om ons te blijven verbeteren. Ook daarvoor is vertrouwen in je voerleverancier de basis. En natuurlijk de nodige kennis van en ervaring in het voeren van melkvee. Die kwaliteiten vinden we bij de adviseurs van Vitalvé.” 
André van der Schie is de vaste adviseur van de familie Gommans en de samenwerking gaat fantastisch, vindt Sjaak. “Als André een middag is geweest dan voelt alles goed. Ik hoef hem niet te vertellen wat hij moet doen; hij ziet het zelf en heeft genoeg ervaring”, constateert Sjaak. “En de korte lijntjes bij Vitalvé vinden we erg fijn”, vult Pien aan. 

Rantsoen
In het rantsoen voor het melkvee zitten veel enkelvoudige grondstoffen en bijproducten. Met de fors gestegen krachtvoerprijzen tikt dat aardig door. De constante samenstelling van het mengvoer en de open calculatie zijn voor Sjaak en Pien een pré. “Vitalvé is volkomen transparant over de samenstelling. We weten precies wat er in de brok zit. Maar ook hoe de prijs tot stand komt. Deze stabiliteit en openheid van zaken vinden we heel belangrijk en fijn. Zeker nu alles zo duur is. Zo denken ze met ons mee hoe we ons rendement kunnen verbeteren. We willen graag op deze manier verder aan de weg timmeren. Als we over vijf jaar nog steeds zo goed draaien, zijn we dik tevreden!”, laten Sjaak en Pien met een vette glimlach weten. 

Nieuwe stal
Met de nieuwe stal zijn er al direct een aantal verbeteringen in zicht: een beter klimaat in de stal, een groter hok voor het afkalven en waterbedden om dikke hakken te voorkomen. “André heeft een rijke ervaring; hij kijkt en denkt goed met ons mee”, zegt Sjaak, tevreden over de samenwerking met Vitalvé. Sjaak en Pien verwachten nog jaren zo verder te gaan. “Met de juiste mensen om je heen maak je het verschil: de boekhouder, loonwerker, veearts en zeker een deskundige voervertegenwoordiger. Samen streven we naar het optimale. Met Vitalvé gaan we vol vertrouwen de toekomst in.” 
 

Overige actualiteiten