• Nieuws en actualiteiten

01-03-2024

Duurzaamheid binnen de veehouderij

Als veehouder streven we er voortdurend naar om onze stalresultaten te verbeteren. Het optimaliseren van deze resultaten leidt doorgaans tot een toename van de efficiëntie. Meestal beoordelen we deze verbeteringen vanuit financieel en technisch oogpunt. Maar heb je ooit gedacht aan de waarde hiervan voor het klimaat?

Drie pijlers hand in hand
Heel vaak gaan deze drie pijlers hand in hand met elkaar. Gezondere dieren, een betere vertering, een hogere productie of een efficiënter rantsoen dragen vrijwel altijd bij aan betere technische resultaten. Maar dit leidt ook tot een hogere voerwinst en een productie met een lagere impact op het klimaat. Hoewel economische en technische aspecten traditioneel de beoordelingscriteria zijn in de veehouderij, zien we de komende jaren een sterke toename in de relevantie van het duurzaamheidsvraagstuk.

Huidige situatie binnen veehouderij
Binnen de melkvee- en geitenhouderij denken we van nature al circulair. Uiteindelijk zijn wij als geen ander in staat om ruwe celstof, zoals gras, om te zetten naar hoogwaardig humaan voedsel. Ook in onze mengvoeders worden er al sinds jaar en dag heel veel producten verwerkt welke als reststroom vanuit de levensmiddelenindustrie komen.

Hoewel een hoge efficiëntie essentieel is voor duurzame productie, is het tijd om verder te denken. We moeten minder input gebruiken en toch een hogere output genereren. Dit vraagt om innovatie en creatieve oplossingen die niet alleen bijdragen aan de efficiëntie op korte termijn, maar ook aan de duurzaamheid en veerkracht van onze sector op de lange termijn.

Onze visie op duurzaamheid
Met Vitalvé willen we een vooruitstrevende positie innemen. We maken de vertaalslag van wat er in de wereld gebeurt, welke ontwikkelingen er spelen naar wat dat betekend voor ons als agrarische sector en onze rol als toeleverancier van primaire veehouderijen. Binnen deze duurzaamheidspijler willen wij een rol aannemen die uiteindelijk leidt tot een beter verdienmodel voor jou. Een verdienmodel waarbij duurzaamheidsprestaties verband houden met de productie van voedsel beloond op het niveau van het boerenerf.

In deze zoektocht nemen we je graag mee in onze ervaringen. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.


Nard van den Berg

Commercieel