• Nieuws en actualiteiten

31-01-2024

Doelen stellen op Praktijkinnovatie bedrijf Vecunda Sassekamp

Aan het begin van het nieuwe jaar is het een mooi moment om het afgelopen jaar te evalueren en doelen te stellen voor het nieuwe jaar. Met onze VitalMonitor zijn we wekelijks in staat kort te sturen op productie, voeropname en voerwinst. We streven naar een zo hoog mogelijke voerwinst, met een zo hoog mogelijk rendement op het bedrijf. De algehele gezondheid van de dieren is hiervoor cruciaal. De melkgeiten moeten in staat zijn een hoge voerwinst te behalen, maar dit ook zo lang mogelijk vol te houden.

Terugblik op vorig jaar
Aan de vooravond van het nieuwe lammerseizoen is het belangrijk om terug te blikken op het afgelopen jaar. Wat ging goed en wat kan beter? Samen proberen het elke dag een beetje beter te doen, dat is iets waar we als Vitalvé voor staan. Voor beide Praktijkinnovatie bedrijven was afgelopen jaar een gezamenlijk doel gesteld. Hierin streefden we naar een volledige stalbezetting qua dieraantallen met een productie per geit van ruim 1300 kg melk op jaarbasis. We zijn dan ook super trots dat we gezamenlijk met ons team dit doel hebben behaald. Beide locaties hebben afgelopen jaar gepiekt op ruim 4 kg melk per geit per dag, een bijzonder knappe prestatie.

Praktijkinnovatie bedrijf Vecunda Sassekamp is een locatie waar de focus ligt op zoveel mogelijk dieren duurmelken. Constantheid in alle facetten binnen het bedrijf is hiervoor dus belangrijk. We willen de dieren na een goede opstart zo lang mogelijk zoveel mogelijk melk laten geven. Er stromen jaarlijks maar een beperkt aantal verse jonge dieren in, en met het oog op duurmelken, is een zo hoog mogelijke piekproductie van verse dieren cruciaal. Bij verse jaarlingen hebben we met het adlib brok voeren de oplossing gevonden om jonge dieren zo snel mogelijk aan een maximale voeropname te krijgen. Door deze maximale voeropname zijn jaarlingen in staat om direct meer melk te produceren dan jaarlingen welke enkel een gemengd rantsoen aangeboden krijgen.

Het opstarten van verse oudere melkgeiten blijft een vak apart. Er is de laatste jaren ontzettend veel onderzoek gedaan naar de transitieperiode van melkgeiten binnen Vitalvé. Ik denk dat we ondertussen wel mogen zeggen dat we in staat zijn om oudere melkgeiten een probleemloze nieuwe start te geven van een nieuwe lactatie. Terugkijkend op 2023 zien we wel degelijk verschillen op Praktijkinnovatie bedrijf Vecunda Sassekamp in opstart van verse melkgeiten. Belangrijk is dan om rantsoenen naast elkaar te zetten en samen te evalueren waar de verschillen in zitten. Wat kunnen we hier samen uit leren? En hoe gaan we dit komend jaar in vullen om een zo hoog mogelijke voerwinst te behalen?

Doelen als leidraad
Het stellen van een doel zorgt ervoor dat iedereen hier op is gefocust. Bovendien is het belangrijk om doelen als leidraad te gebruiken bij iedere keuze die gemaakt wordt voor je bedrijf. Binnen Vitalvé gaan wij geen uitdaging uit de weg. Voor komend jaar hebben we ons op Praktijkinnovatie bedrijf Vecunda Sassekamp dan ook als doel gesteld om dezelfde melkproductie te behalen als afgelopen jaar, ondanks de instroom van minder verse dieren. Daarnaast gaan we kijken of we het percentage ruwvoer kunnen verhogen. Dit zal een grote uitdaging zal zijn met de wens om de productie te behouden. En als laatste doel gaan we samen kijken of we het uitvalspercentage nog verder kunnen verlagen. Hiervoor verzamelen we momenteel zoveel mogelijk cijfers van andere bedrijven om ook een benchmark te maken en van hier uit een reëel doel te stellen voor het bedrijf. Genoeg te doen dus weer voor komend jaar!

Ook graag eens sparren over je bedrijfsdoelstelling? Onze Vitalisators staan voor je klaar!


Karin Bekkers

Vitalisator geitenhouderij