Dalende melkprijs vereist betere efficiëntie

De garantieprijs voor melk was afgelopen december op z’n top. Die van FrieslandCampina bijvoorbeeld, stond op €62,51 per 100 kg. Maar in vijf maanden tijd kelderde de prijs naar €43,25. Dit vraagt om een ander aanpak. Met een hoge melkprijs bent u geneigd om zo veel mogelijk liters te melken. Bovendien is een koe sneller rendabel. Nu de melkprijs gedaald is, in combinatie met een (licht) dalende grondstofmarkt, is het wellicht zaak om andere keuzes te maken. De VitalMonitor geeft u en ons hier inzicht in.

Inzicht in voerwinst
Onze VitalMonitor is een app die wekelijks kengetallen weergeeft, zoals meetmelk, opname van droge stof, voerkosten per dag en voerwinst. Op basis van deze gegevens krijgt u maandelijks een overzicht met een berekening van de technische en economische resultaten op uw bedrijf, afgezet tegen een referentiewaarde. 
Uit deze overzichten blijkt dat de voerwinst voornamelijk wordt beïnvloed door de totaal geproduceerde kilo’s vet en eiwit, en minder door de gehaltes aan vet en eiwit. We zien duidelijk terug in de VitalMonitor dat de bedrijven die gedurende de hoge melkprijzen veel liters met lagere gehaltes hebben gemolken, een hogere voerwinst hebben behaald dan de bedrijven die minder liters met hogere gehaltes hebben gemolken. Opvallend hierbij is dat de bedrijven die hard gemolken hebben, een rantsoen hadden met een laag percentage ruwvoer en hogere voerkosten per koe per dag. Dit toont aan dat het loont om bij een hogere melkprijs veel melk te produceren door hard te voeren.

Ander verhaal
Met de dalende melkprijs wordt het een ander verhaal. Nu is het de vraag of het interessant is om de laatste koe nog te willen melken. Hiervoor moet ruwvoer worden aangekocht, mest worden afgevoerd en zijn fosfaatrechten nodig. Een ruwe schatting leert ons dat bij voerkosten van 7 euro per dag en een melkprijs van 40 cent een koe zeker 17,5 liter moet geven om in elk geval uit de kosten te komen. Daarbij is het advies om de koeien niet in de krachtvoervoorziening terug te zetten, zolang ze hiervan melk blijven geven. Ook de laatste kilo krachtvoer kan namelijk rendabel zijn. 

Rekenvoorbeeld
Van een kilo krachtvoer produceert een koe grofweg 2 liter. Stel een kilo krachtvoer kost 40 cent. Met een melkprijs van 40 cent wordt er dan dus nog steeds 40 cent per kilo krachtvoer extra verdiend. Daarnaast zijn de koeien zó gefokt, dat ze de genetische eigenschappen hebben om melk te blijven geven. De koeien blijven in productie, ook wanneer u minder krachtvoer voert. Dit zorgt ervoor dat een koe melk gaat produceren ten koste van haar reserves. Wanneer vervolgens de melkprijs weer stijgt en er wél weer meer krachtvoer gevoerd zou worden, komt de koe niet meer op haar oude niveau terug. 

Laatste koe?
Er bestaat geen twijfel over dat u ook met dalende melkprijzen voldoende krachtvoer moet voeren. Het is eerder de zaak om je af te vragen of het verstandig is om de laatste koe nog te willen melken. Daarbij is het advies om zelf kritisch te beoordelen wanneer een koe rendabel is en wanneer niet. De adviseurs van Vitalvé hebben veel kennis over voerwinst en denken graag met u mee over deze beslissingen. Wilt u een keer sparren over hoe we de voerwinst op uw bedrijf kunnen verhogen? Of wilt u meer weten over de VitalMonitor? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs!