Geiten gezond en uniform met het Sassekamp Concept!


Wij geloven dat een goed werkende pens de basis is voor gezonde geiten. Vanuit dit geloof voeren wij uw geiten. In de meest ideale situatie benut een geit de opgenomen grondstoffen zo efficiënt mogelijk en is de pens-PH constant. Hiervoor is de optimale balans tussen beschikbaar ruwvoer en bijproducten, aangevuld met het optimale krachtvoer van belang. Even belangrijk is een zo uniform mogelijke opname van het rantsoen.

Vanuit dit ideaalbeeld zijn wij gestart met een nieuwe manier van voeren: Het Sassekamp Concept. 

Het Sassekamp Concept is een nieuw voerconcept waarbij het mengvoer, eventuele losse grondstoffen en bijproducten worden ingeweekt en gemengd met het ruwvoer. Hierdoor ontstaat een constant rantsoen, wat selecteren onmogelijk maakt en dus zorgt voor een constant uitgebalanceerde voeropname. Daarnaast wordt het krachtvoer tijdens het inweken voorgefermenteerd, wat zorgt voor een betere vertering van de grondstoffen in de geit.

Op de Sassekamp in Rijkevoort staat het praktijkinnovatiebedrijf van Vitalvé voor de geitenhouderij. Hier is ons nieuwe voerconcept getest en geoptimaliseerd. 

Gezonde geiten met het Sassekamp Concept
Het Sassekamp Concept heeft een positief effect op de werking van het verteringsstelsel door het ontsluiten van grondstoffen en een uniforme voeropname. Tijdens het inweken ontsluiten de grondstoffen. Door deze ontsluiting fermenteren de grondstoffen beter. Dit resulteert in een gezond maag-darmstelsel en de voedermiddelen worden efficiënter benut.

Daarnaast wordt selecteren moeilijk en is de voeropname uniformer. Omdat iedere hap hetzelfde is, is er een constantere belasting op de pens en een stabielere pens-PH. Hierdoor kan de pens beter zijn werk doen. Een goed werkende pens is de basis van gezonde geiten. 

Met het Sassekamp Concept wordt het totale rantsoen beter verteerd. Dit zien we terug in de mest, die beter verteerd is. Daarnaast is de mest homogener over de koppel heen. Dit resulteert uiteindelijk in een betere voerefficiëntie en gezondere geiten. 

Vitalvé heeft de kennis in huis
Om het Sassekamp Concept toe te passen op uw bedrijf zijn een voermengwagen en een goede inweekvolgorde nodig. Het produceren van een voormengsel vraagt aandacht; iedere grondstof en bijproduct kent zijn eigen ideale inweektijd en behoefte aan water. Met de ervaring die Vitalvé in de jaren heeft opgebouwd, zijn wij in staat te kiezen voor de juiste combinatie in grondstoffen en bijproducten om het ideale voormengsel te maken. Door met iedere veehouder een bedrijfsspecifieke aanpak op te stellen, is het voor elk bedrijf mogelijk een goed voormengsel te maken.