30 augustus: Geitendag op Praktijkinnovatie bedrijf Vecunda Sassekamp

Elke dag een beetje beter, dat is waar we binnen Vitalvé naar streven. Samen werken aan een zo hoog mogelijk rendement, wat in onze ogen behaald kan worden door een constante bedrijfsvoering. Transparantie staat in onze werkwijze centraal. Onze open calculatie is hier een mooi voorbeeld van. Om die transparantie nog verder door te trekken, nodigen wij u graag uit voor de Vitalvé Geitendag op woensdag 30 augustus. Onderdeel van deze dag is een rondgang over het Praktijkinnovatiebedrijf, waarmee wij u een duidelijk beeld kunnen geven van onze visie op de geitenhouderij. We streven op onze Praktijkinnovatiebedrijven naar een constante bedrijfsvoering. Omdat we ervan overtuigd zijn dat dit in de geitenhouderij het hoogste rendement oplevert. Een geit heeft baat bij zo min mogelijk veranderingen en zal onder constante omstandigheden beter presteren. In dit artikel geven we graag alvast een inkijkje in de manieren waarop wij die constantheid implementeren in de bedrijfsvoering op Praktijkinnovatiebedrijf Vecunda Sassekamp.

Rust
Rust is cruciaal voor een maximaal presterende melkgeit. Hierbij horen constante groepen, waarbinnen niet of zo min mogelijk wordt geschoven. We streven ernaar om dieren zo lang mogelijk in dezelfde groep te houden. Zo werken wij niet met een aparte afmelkgroep en hergroeperen wij slechts één keer per jaar. Op deze manier houden we zo veel mogelijk rust in het koppel en streven we naar een perfect koppelmanagement. Uit onze analyse van cijfers uit de VitalMonitor blijkt dat bedrijven met een hoge productie van grammen vet en eiwit, een hogere voerwinst halen. Het doel op het Praktijkinnovatiebedrijf is echter niet alleen om een zo hoog mogelijke voerwinst te behalen, we willen ook dat geiten zo lang mogelijk meegaan. Om deze reden hanteren we ook een niet-alledaagse aandekstrategie. We vertellen u hier graag meer over tijdens de tour op 30 augustus. 

Constant klimaat
In de zomermaanden heeft een geit snel last van hittestress. Hoe hoger de productie van de dieren, hoe meer last ze hiervan hebben. Dit komt doordat hoogproductieve dieren een hogere voeropname hebben, waardoor er bij de pensfermentatie nog meer warmte vrij komt. Een constant klimaat draagt bij aan gezonde dieren, die ook in de zomer optimaal kunnen presteren. Dit voorjaar is er op het Praktijkinnovatiebedrijf dan ook geïnvesteerd in een ventilatiesysteem waarmee we kunnen koelen door middel van verneveling. Andersom is in de wintermaanden het op temperatuur houden van stallen belangrijk om de melkproductie zo goed mogelijk op niveau te houden. Kortom, constantheid in klimaat is ook een belangrijk factor voor maximale resultaten.  

Voeropname
Een constant klimaat draagt ook bij aan een doorlopende voeropname. Op Praktijkinnovatiebedrijf Vecunda Sassekamp behalen we momenteel een voeropname van 2,9 kg droge stof per geit, per dag. Constantheid in het rantsoen is hierin erg bepalend. We voeren een rantsoen met graskuil,  perspulp en krachtvoer. Een hoog aandeel perspulp draagt bij aan de hoge voeropname en zorgt tevens voor een constantheid in het rantsoen. Daarnaast zorgen we er bij het inkuilen voor dat we gedurende een lange periode van hetzelfde gras kunnen voeren en dat er zo min mogelijk overgangen nodig zijn. De krachtvoeders worden afgestemd op het ruwvoer op basis van de waarnemingen op stal, in combinatie met de VitalMonitor. Binnen Vitalvé werken we met OptiFerm-kengetallen, waarbij we sturen op een optimale pensfermentatie. Wanneer we een graskuil aan het voeren zijn, onderzoeken we met regelmaat monsters met de NIR en kunnen we direct schakelen op eventuele wijzigingen in het ruwvoer. De kwaliteit van het ruwvoer is bepalend voor het succes van een rantsoen. Een goed in- en uitkuilmanagement en het voorkomen van schimmel en broei is dan ook cruciaal. Op Praktijkinnovatiebedrijf Vecunda Sassekamp werken we met een speciaal afdeksysteem op de sleufsilo. Ook dit zullen we samen bekijken tijdens de rondgang op de Vitalvé Geitendag. 

Nieuwsgierig geworden? We zien u graag woensdag 30 augustus op de Vitalvé Geitendag!
Geef uzelf hier op.